Wiadomości

  • 7 października 2021
  • wyświetleń: 4529

Podczas zebrania wiejskiego w Zabrzegu omawiano tematykę dróg

Podczas tegorocznego zebrania wiejskiego w Zabrzegu poruszono kwestie związane z zabrzeskimi drogami, w tym ulicą Do Zapory oraz Sikorskiego. Nie zabrakło również pytań o nowe chodniki.

Czechowice,CzechowiceDziedzice,Zabrzeg,DoZapory,Aleja,Drzewa,Wakacje,Lato,Sierpień,LoveCzecho,Love
Podczas zebrania wiejskiego w Zabrzegu omawiano tematykę dróg · fot. czecho.pl


Podczas zebrania wiejskiego w Zabrzegu zastępca burmistrza Czechowic-Dziedzic, Paweł Mrowiec poinformował zebranych, że gmina Czechowice-Dziedzice czyni starania dotyczące przejęcia drogi uI. Do Zapory od Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

Radny Krzysztof Jarczok omówił tematy do realizacji w budżecie gminy Czechowice- Dziedzice na rok 2021, w tym wykonanie projektu ulicy Pasiecznej w Zabrzegu. Burmistrz Mrowiec poinformował, że realizacja projektu ulicy Pasiecznej w Zabrzegu będzie realizowana, jeżeli będą na to środki w budżecie. Z kolei burmistrz Czechowic-Dziedzic, Marian Błachut wyjaśnił, że propozycje do zadań budżetu gminy, jak następnie przedstawiane Uchwał Sołectw do zadań gminy na dany rok, nie wszystkie są realizowane w danym roku ze względu na możliwości finansowe i w związku z tym zadania się powtarzają w kolejnym roku albo i jeszcze następnym, aż znajdą się odpowiednie środki na dane zadanie.

W ramach dyskusji jeden z mieszkańców dopytywał o ulice Sikorskiego i Korfantego. Zwrócił on uwagę, że pierwsza z dróg nie była remontowana, brakuje na niej chodnika, a sama ulica jest najniebezpieczniejszą w Zabrzegu. Mieszkaniec dopytał również, dlaczego ulica Korfantego nie jest ulicą powiatową.

W odpowiedzi burmistrz Marian Błachut odpowiedział, że ulica Sikorskiego jest ulicą powiatową, bo ma inne standardy niż ulica Korfantego. Samorządowiec omówił również zasady klasyfikacji dróg powiatowych. Z kolei radny Krzysztof Jarczok poinformował, że podjęto działania dotyczące drogi ul. Sikorskiego - po zakończeniu inwestycji prowadzonej przez PKP będzie możliwość projektowania remontu ulicy Sikorskiego. Radny oświadczył, że samorząd pracuje nad tym tematem. Prowadzone są również rozmowy z władzami gminy dotyczące budowy chodnika przy ulicy Miliardowickiej od skrzyżowania ulicy Sikorskiego do stacji PKP. Jarczok poinformował zebranych mieszkańców, że tunel przy ulicy Sikorskiego prawdopodobnie będzie zakończony do końca roku 2021.

Sołtys Zabrzega, Andrzej Puskarczyk poinformował również, że na 2022 rok zabezpieczono środki finansowe na realizację projektu drogi przed budynkiem OSP. Jeden z mieszkańców biorących udział w zebraniu wiejskim wyraził wój sprzeciw wobec przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na drogę, która powinna być wykonana w całości ze środków Gminy Czechowice-Dziedzice. W odpowiedzi burmistrz Błachut powiedział, że w rozmowie z sołtysem zwrócił uwagę, ze jeżeli Rada Sołecka w Zabrzegu dołoży środki finansowe do wykonania tej drogi to gmina wesprze instycrję środkami własnymi i droga zostanie wykonana przed budynkiem OSP w Zabrzegu. Dodał przy tym, że kompetencją sołtysa i Rady Sołeckiej jest na co i ile przekazuje środki. Warto dodać, że dyskusja na temat finansowania realizacji projektu drogi przed OSP w Zabrzegu pojawiła się w kontekście zmniejszenia środków na działalność OSP w Zabrzegu.

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.