Wiadomości

  • 21 października 2021
  • 22 października 2021
  • wyświetleń: 2665

Miasto planuje zwiększenie ilości zieleni na placu Jana Pawła II

W uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021, która będzie poddawana pod głosowanie podczas najbliższej sesji czechowickiej Rady Miejskiej, znalazł się zapis o "zwiększeniu wydatków bieżących (...) o kwotę 50 000 zł na opracowanie koncepcji przebudowy zieleni na Placu Jana Pawła II".

Fontanna na placu Jana Pawła II nie została jeszcze uruchomiona
Miasto planuje zwiększenie ilości zieleni na placu Jana Pawła II - zdj. archiwalne · fot. czecho.pl


- Planowane jest zlecenie opracowania wielobranżowej koncepcji architektonicznej Placu Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach uwzględniającej zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej (zieleni) na tym terenie. Koncepcja będzie punktem wyjścia, który pozwoli na opracowanie - w kolejnym etapie - wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz - docelowo - zrealizowanie określonego w projekcie zakresu prac na Placu Jana Pawła II. Oczywiście realizacja będzie uzależniona od posiadania środków na ten cel w budżecie gminy - poinformował portal czecho.pl Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami czechowickiego Urzędu Miejskiego.

W wyżej wspomnianej uchwale pojawił się również zapis o zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie "powierzchni biologicznie czynnej" w pasach drogowych w centrum miasta.

mp / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.