Reklama

Wiadomości

 • 25 października 2021
 • wyświetleń: 1430

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Samorządy - gminy oraz powiaty - mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2022. Celem programu jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększenie szans na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach
"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 dla samorządów · fot. www.ops.czechowice-dziedzice.pl


Program zakłada wsparcie finansowe do 100 % kosztów dla gmin/powiatów w zakresie świadczenia usługi asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy/powiatu. Środki z programu oprócz wynagrodzenia dla asystentów realizujących usługę przeznaczyć również można na:
 • zakupu środków ochrony osobistej,
 • zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku 
z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści programu,
 • zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi programu,
 • pokrycia kosztu ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta.


Wnioski w ramach programu gmina/powiat składa do właściwego wojewody w terminie do 22 października 2021 roku.  Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej wniosek na środki finansowe w ramach programu wraz z listą rekomendowanych wniosków w terminie do dnia 8 listopada 2021 roku. Po otrzymaniu od wojewody listy rekomendowanych wniosków Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 22 listopada 2021 roku.

Program będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).


Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 % uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.


Usługę asystenta przyznaje się na podstawie Karty zgłoszenia do programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej" - edycja 2022. Uczestnik programu nie płaci za usługi asystenta.

Gmina Czechowice-Dziedzice złożyła wniosek na środki finansowe z programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Po otrzymaniu środków rozpocznie realizację Programu.

mp / czecho.pl

źródło: OPS Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.