Wiadomości

 • 8 listopada 2021
 • wyświetleń: 9834

Miasto chce zmienić pl. Jana Pawła II. Znamy szczegóły planów

Jak informowaliśmy 21 października w tym artykule, miasto Czechowice-Dziedzice planuje zlecenie opracowania wielobranżowej koncepcji architektonicznej Placu Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach uwzględniającej zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej (zieleni) na tym terenie. Znamy więcej szczegółów planów miasta.

Miasto planuje zmienić pl. Jana Pawła II. Znamy szczegóły planów
Miasto chce zmienić pl. Jana Pawła II. Znamy szczegóły planów · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach przystąpił do procedury, która wyłoni wykonawcę "Opracowania koncepcji zagospodarowania Placu Jana Pawła II wraz z zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej w Czechowicach-Dziedzicach". Koncepcja ma uwzględniać zwiększenie powierzchni terenów zielonych i powierzchni wolnej od betonu. Taki zabieg umożliwi zwiększenie obszaru, na którym wody opadowe i roztopowe będą mogły naturalnie infiltrować w głąb gleby, a otoczenie stanie się bardziej przyjazne dla mieszkańców.

- Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna na tzw. odbetonowanie co najmniej połowy powierzchni placu oraz nasady wysokiej i niskiej zieleni ma powstać jeszcze w tym roku. Będzie ona punktem wyjścia, który w dalszych etapach pozwoli na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz - docelowo - zrealizowanie określonego w projekcie zakresu prac na Placu Jana Pawła II. Realizacja zadania będzie oczywiście uzależniona od posiadania środków na ten cel w budżecie gminy. Dlatego koncepcja winna zostać sporządzona w taki sposób, aby możliwe było realizowanie zagospodarowania placu etapami - informuje czechowicki UM.

- Nieprzepuszczalność nawierzchni na terenach miejskich jest coraz częściej zauważalna ze względu na wzrastającą urbanizację oraz częstsze występowanie nawalnych deszczy. Zmniejszenie ilości terenów zielonych doprowadza do niewsiąkania wody w glebę, która następnie przedostaje się na zewnątrz, powodując w ten sposób podtopienia i powodzie - zauważa magistrat.

- Skutecznym i najprostszym sposobem uzyskania powierzchni biologicznie czynnej jest zmniejszeni powierzchni utwardzonych na placach, skwerach i innych powierzchniach z nawierzchniami wykonanymi z betonu czy kostki brukowej. Dzięki tym przedsięwzięciom powstają w pełni przepuszczalne podłoża, dzięki którym roślinność nie ma problemu z wegetacją - podkreśla Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

W tym celu Urząd Miejski zamierza zlecić opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej nowego zagospodarowania Placu Jana Pawła II. Opracowanie ma być gotowe do 27 grudnia 2021 roku i powinno uwzględniać między innymi:
 • koncepcję nasady zieleni wysokiej i niskiej - przy nasadzie wysokiej powinno się uwzględnić, iż istniejące drzewa tzn. głogi zostaną usunięte gdy nowa nasada osiągnie wymaganą wysokość;
 • zwiększenie powierzchni terenów biologicznie czynnych co najmniej do 50% powierzchni placu;
 • sprawne i funkcjonalne rozwiązania komunikacyjne tj. ciągi piesze; zapewniające wygodną komunikację w obrębie placu i terenów przyległych;
 • wkomponowanie w projekt istniejącego placu zabaw - położenie placu nie może ulec zmianie,
 • zachowanie istniejących miejsc parkingowych - można zastosować np. tzw. geokraty;
 • zachowanie istniejących kaskad;
 • zachowanie istniejącej fontanny;
 • lokalizację sieci przebiegających przez teren placu;
 • lokalizację oświetlenia placu;
 • elementy małej architektury;
 • lokalizację miejsc ekspozycji dekoracji sezonowych/świątecznych (choinka, dekoracje 3D);
 • lokalizację miejsca na przenośną scenę;
 • lokalizację miejsca na akcje krwiodawstwa.


Dobór zaproponowanych w koncepcji rozwiązań projektowych winien uwzględniać następujące aspekty:
 • Nasada zieleni wysokiej i niskiej winna być zaprojektowana głównie z roślin rodzimych nieinwazyjnych.
 • Do nasad winy być dobrane rośliny łatwe w utrzymaniu, mrozoodporne, przystosowane do warunków silnego nasłonecznienia.
 • Proponowane nasady powinny być dobrane do warunków uprawy w środowisku miejskim.
 • Przy doborze rozwiązań należy uwzględnić optymalizację kosztów realizacji.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.