Wiadomości

  • 18 listopada 2021
  • 19 listopada 2021
  • wyświetleń: 4911

Budowa kanalizacji i odtworzenia dróg. Stan zaawansowania prac

Na terenie gminy Czechowice-Dziedzice trwa inwestycja pod nazwą "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2", polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej oraz modernizacji sieci wodociągowej. Czechowicki Urząd Miejski przedstawił obecny stan wykonania zakresu rzeczowego oraz finansowego na poszczególnych kontraktach, które w sumie obejmują 87 ulic.

Budowa kanalizacji i odtworzenia dróg. Stan zaawansowania prac · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Na terenie gminy Czechowice-Dziedzice realizowana jest duża inwestycja służąca dalszej poprawie gospodarki wodno-ściekowej. Realizacja projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2" polega na budowie sieci kanalizacyjnej oraz modernizacji sieci wodociągowej. Z uwagi na szeroki zakres przewidzianych do wykonania robót, inwestorami całego przedsięwzięcia są: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej sp. z o.o. - w zakresie sieci kanalizacyjnych, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. - w zakresie sieci wodociągowych oraz Gmina Czechowice-Dziedzice - w zakresie polepszenia standardu odtwarzanych dróg.

- Inwestorzy dokładają wszelkich starań aby roboty budowlane przebiegały sprawnie i były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców gminy. Niestety, w wielu miejscach, zwłaszcza w południowej części gminy, mamy do czynienia ze znacznymi opóźnieniami w realizacji harmonogramu prowadzonych prac. Jak to bywa przy tego typu inwestycjach - obejmujących bardzo szeroki zakres różnorodnych prac - nie udało się bowiem uniknąć komplikacji (np. niezinwentaryzowane sieci i urządzenia podziemne), które miały wpływ na dotrzymanie terminów przez wykonawców poszczególnych kontraktów. Realizacja projektu przypadła ponadto na okres pandemii COVID-19, co wpłynęło na absencję pracowników, a w konsekwencji terminowość wykonywania prac przez poszczególnych wykonawców, którzy uzyskali podstawę prawną do wystąpienia o zgodę na wydłużenie terminu realizacji umowy - wyjaśnia Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach i dodaje, że pomimo wspomnianych trudności, prace są dalece zaawansowane.

Czechowicki magistrat przedstawił również obecny stan wykonania zakresu rzeczowego oraz finansowego na poszczególnych kontraktach. Poniżej dostępna są dane dla poszczególnych ulic i kontraktów.

Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Malczewskiego, Bajeczna, Wyspiańskiego, Szkolna, Michałowicza, Łagodna, Gałczyńskiego, Ligonia, Polna, Topolowa, Węglowa, gdzie wykonawcą było konsorcjum firm z liderem Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym "AKRO" Bogusław Majdak i Partnerem AQUA-SYSTEM Sp. z o.o.
Zakończono roboty budowlano-montażowe, instalacyjne i odtworzeniowe, wykonując ok. 3,5 km sieci wodociągowej i rozliczono płacąc wykonawcy kwotę 2 576 646,00 zł netto. Wykonanie zakresu rzeczowego i finansowego stanowi 100%.

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa sieci wodociągowej w ulicach: Lipowska, Żurawia, Bażantów, Bukowa, Cicha, Cichy Kącik, Cienista, Partyzantów, Pawia, Spółdzielcza, Zamkowa (wewnętrzna). Wykonawcą jest konsorcjum firm z Liderem Ekotexbud 2 Sp. z o.o. oraz Partnerami Instal-Bratek s.c., PUBI i BHP "SPIŻBUD" Hieronim Spiżewski.


Trwają prace odtworzeniowe w rejonie ulic: Cichej, Cienistej, Partyzantów, Zamkowej. Na dzień dzisiejszy wykonano ok. 10 km sieci kanalizacyjnej, tj. ok. 98 % zaprojektowanej i rozliczono płacąc wykonawcy kwotę 5 426 971,63 zł netto, tj. ok. 62% wartości umowy PIM. Ponadto wykonano ok. 3,3 km sieci wodociągowej tj. ok. 95% zaprojektowanej i rozliczono płacąc wykonawcy 1 401 850,86zł netto, tj. ok. 60% wartości umowy PWiK. Termin zakończenia wszelkich prac i rozliczenie umowy z Wykonawcą to 31.01.2022 r.

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa sieci wodociągowej w ulicach: Kamionka, Bukowa, Chabrowa, Podlarysz, Różana, Fiołkowa, Konwalii, Napierskiego, Zawiła, Zawiła-boczna, Tulipanów, Hiacyntów, Przebiśniegów, Terenowa, Krokusów, Lipowska, Kręta, Kręta (wzdłuż DK1), Orchidei, Jaskółcza, Żurawia, Krucza, Pawia, Słowicza. Wykonawcą jest konsorcjum firm z Liderem Ekotexbud 2 Sp. z o.o. oraz Partnerami Instal-Bratek s.c., PUBI i BHP "SPIŻBUD" Hieronim Spiżewski.


Trwają prace budowlane (sieć kanalizacyjna) w rejonie ulic: Różanej, Konwalii, Krętej, Zawiłej, Lipowskiej, Lipowskiej bocznej, Pawiej, Oliwnej, Kruczej, a dla sieci wodociągowej w rejonie ulic: Napierskiego, Podlarysz, Chabrowej, Fiołkowej, Słowiczej i Jaskółczej. Na dzień dzisiejszy wykonano ok. 12,4 km sieci kanalizacyjnej, tj. ok. 52 % zakresu oraz ok. 5,8 km sieci wodociągowej, tj. ok. 51% zakresu. W ramach płatności na rzecz wykonawcy rozliczono i zapłacono 6 444 135,61 zł netto, tj. ok. 34 % wartości umowy PIM oraz 1 447 881,28 zł netto, tj. ok. 26% wartości umowy PWIK. W związku z okolicznościami wynikającymi z trwającej pandemii COVID-19 i udokumentowanym wnioskiem wykonawcy o zmianę terminu realizacji umowy podpisano aneks do umowy, na mocy którego pierwotny termin zakończenia umowy z 21.02.2022 r. przesunięto na 25.08.2022 r.

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa sieci wodociągowej w ulicach: Brzozowa, Junacka, Klonowa, Komorowicka, Kwiecista, Olszyny, Robotnicza, Rolna, Rzeczna, Włókiennicza, gdzie wykonawcą jest konsorcjum firm z liderem Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym "AKRO" Bogusław Majdak i Partnerem AQUA-SYSTEM Sp. z o.o.


Zakończono roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Wykonano ok. 6,4 km sieci kanalizacyjnej i ok. 3,8 sieci wodociągowej, co stanowi 100 % wykonania zakresu realizacji umowy z wykonawcą w tym zakresie. Trwają prace porządkowe oraz związane z zakończeniem odtworzenia nawierzchni w ulicach: Rzeczna, Robotnicza, Klonowa, Junacka i Komorowicka. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie za przedstawione do rozliczenia roboty, tj. 3 181 554,4 netto, tj. ok. 52% wartości umowy PIM oraz 1 577 284,38zł netto, tj. ok. 65% wartości umowy PWIK. W związku z napotkaniem obiektywnych przeszkód w realizacji umowy, wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji umowy o około 140 dni w stosunku do pierwotnego terminu zakończenia umowy przypadającego na dzień 16.10.2021 r., zatem najprawdopodobniej zakończenie robót przypadnie na przełomie 2021 i 2022 r. (wniosek jest w trakcie weryfikacji).

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa sieci wodociągowej w ulicach: Dożynkowa, Ligocka, Brzeziny, Kopernika, Mazańcowicka, Podkępie, Stawowa, Zamkowa, gdzie Wykonawcą jest firma ZRIB Sp. z o.o.


W ul. Dożynkowej i Ligockiej zrealizowano budowę ok. 0,9 km sieci wodociągowej, a w pozostałym zakresie ulic ok.1,2 km, co stanowi ok. 54% zakresu na łączną kwotę 261 152,87 zł, tj. 16 % wartości umów z PWIK. W rejonie ul. Spokojnej, Dożynkowej, Braterskiej, Brzeziny i Kotulińskiego wykonano łącznie ok. 4,5 km sieci kanalizacji sanitarnej, co stanowi 57 % realizacji umów i rozliczono 2 248 168 zł netto, tj. 34.% wartości umów z PIM. Termin podpisanych umów z wykonawcą, po ich aneksowaniu w związku z udokumentowanym i potwierdzonym wpływem COVID-19 na realizację umów, upływa w dniu 19.12.2021 r., jednakże stan zaawansowania robót i tempo ich realizacji jest nadal niezadawalające. Na wezwanie inwestorów w sierpniu br. wykonawca przygotował i przedstawił harmonogram naprawczy, którego niestety nie realizuje. Wszystko wskazuje na to, że roboty będą kontynuowane poza terminem umownym, a zatem jeszcze w 2022 r.

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Legionów, Górnicza, Wierzbowa oraz Grabowiec w Czechowicach-Dziedzicach; Południowa i Nadwiślańska w Zabrzegu, Graniczna, Złocista, Rakowa, Żabia, Ligocka (boczna), Bory oraz Koło w Ligocie, a także Graniczna w Bronowie, Ochodzka (skrzyżowanie) w Ligocie, gdzie wykonawcą jest konsorcjum firm z Liderem: Hydro-Instal Zakład Instalacji Sanitarnych Homa Homa Spółka Jawna oraz Partner: "Instal" Cymorek Sp. J.


W terminie umownym zakończono roboty i uzyskano zezwolenia na użytkowanie sieci w rejonie ulic: Legionów, Górniczej, Wierzbowej, Granicznej i Złocistej oraz złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy sieci do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Łącznie wykonano 10,5 km sieci kanalizacyjnej (100 % zakresu rzeczowego) i rozliczono 7 706 713,88 zł, co stanowi 81 % wartości określonej w umowie z wykonawcą.

W ramach realizacji drugiego etapu regulacji gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice powstaje w sumie ok. 59 km sieci kanalizacji sanitarnej i ok. 25 km zmodernizowanej sieci wodociągowej. Przyczyni się to do osiągnięcia głównego celu projektu, jakim jest zwiększenie liczby nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej i osiągnięcie prawie 100 % skanalizowania obszaru tzw. Aglomeracji Czechowice-Dziedzice (obszar o gęstości zaludnienia uzasadniającej budowę sieci kanalizacji sanitarnej).

Zakres robót odtworzeniowych nawierzchni dróg, związany z wcześniejszą budową sieci kanalizacyjnych i wodociągowych obejmie aż 87 ulic! W zakresie robót odtworzeniowych prowadzone są aktualnie prace na ulicach: Cichej, Cienistej, Bukowej, Partyzantów, Zamkowej, Wierzbowej, Komorowickiej, Junackiej, Olszyny.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.