czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 22 grudnia 2021
  • wyświetleń: 1203

Kolejne czujniki Syngeos w gminie. Jest nowy wniosek o stację GIOŚ

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Czechowicach-Dziedzicach" podaj

Na terenie gminy Czechowice-Dziedzice zamontowane zostały kolejne cztery czujniki do pomiaru jakości powietrza Syngeos. Obecnie pomiarów dokonuje łącznie osiem takich urządzeń. Niezależnie od rozbudowy własnego systemu monitorowania jakości powietrza w oparciu o czujniki Syngeos, nasza gmina nadal podejmuje starania o lokalizację na swoim terenie profesjonalnej, automatycznej stacji pomiarowej, działającej w ramach systemu GIOŚ.

Na budynku UM zawisła tablica informująca o smogu w gminie
Tablica na pl. Jana Pawła II · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Pierwsze dwa czujniki systemu Syngeos zostały zainstalowane na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice jesienią 2018 roku. Następnie, w listopadzie 2019 roku, dołączyły kolejne dwa. Gminny system składał się zatem z czterech urządzeń zlokalizowanych w: Czechowicach-Dziedzicach, na budynkach Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 6 oraz na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ligocie i na terenie Szkoły Podstawowej w Zabrzegu. Jak podkreśla czechowicki magistrat, aby monitoring jakości powietrza na terenie gminy był pełniejszy, a przez to wyniki dla całego obszaru bardziej miarodajne, system został właśnie rozbudowany o kolejne cztery urządzenia.

Kolejne czujniki Syngeos w gminie. Jest nowy wniosek o stację GIOŚ
Kolejne czujniki Syngeos w gminie. Jest nowy wniosek o stację GIOŚ · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Trzy z nich zostały zainstalowane w Czechowicach-Dziedzicach na: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ulicy Polnej 33, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ulicy Polnej 73 i Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Lipowskiej 26 oraz w Ligocie na Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Miliardowickiej 46.

Wyniki pomiarów z 8 czujników stale prezentowane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w specjalnej zakładce "Jakość powietrza w Czechowicach-Dziedzicach", w sekcji "Komunikaty". Odczyty można również obserwować na stronie www.panel.syngeos.pl., w aplikacji Syngeos oraz w aplikacji EkoSłupek, obok wyników z czterech urządzeń tego systemu, który również monitoruje stan jakości powietrza na terenie naszej gminy. Obie aplikacje - Syngeos i EkoSłupek, dostępne są bezpłatnie na urządzenia mobilne z systemami IOS oraz Android. Wyniki z czujników Syngeos wyświetlane są również na tablicy elektronicznej na Placu Jana Pawła II. W tym miejscu stan jakości powietrza może podejrzeć każdy przechodzień, w tym osoby, które nie korzystają z internetu, czy też aplikacji mobilnej w smartfonie.

Czujniki, oprócz stężenia PM 10 i PM 2,5, mierzą również temperaturę, wilgotność i ciśnienie. Odczyty tych parametrów prowadzone są co godzinę, w odniesieniu do normy średniodobowej. Przypominamy, że czujniki mają charakter poglądowy i edukacyjny. Jedyną instytucją upoważnioną do prowadzenia profesjonalnego monitoringu powietrza jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Na podstawie pomiarów z automatycznych stacji inspektoratu ogłaszane są alarmy smogowe i powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego. Najbliższe stacje pomiarowe WIOŚ znajdują się w Bielsku-Białej i w Goczałkowicach.

Z tego powodu 20 grudnia burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut po raz kolejny wystąpił do WIOŚ z wnioskiem o umieszczenie na terenie naszej gminy automatycznej stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza. - Odczyty ze stacji w sąsiednich miejscowościach oraz wskazania czujników systemów Syngeos i EkoSłupek świadczą, iż stan powietrza na terenie naszej gminy również jest niezadawalający, co powoduje uzasadnione obawy mieszkańców. Lokalizacja profesjonalnej, automatycznej stacji działającej w ramach systemu ostrzegania i alarmowania GIOŚ byłaby cennym uzupełnieniem prowadzonego monitoringu w oparciu o rzeczywiste pomiary jakości powietrza oraz ocenę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w południowej części regionu, w tym na terenie naszej gminy - zauważa Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

mp / czecho.pl
źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Czechowicach-Dziedzicach

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Czechowicach-Dziedzicach" podaj