czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 22 czerwca 2022
  • 26 czerwca 2022
  • wyświetleń: 14046

Śmierdzący problem w centrum Czechowic-Dziedzic

Do redakcji portalu czecho.pl docierają informacje od mieszkańców dotyczące nieprzyjemnego zapachu, który czuć w centrum naszego miasta - na dworcu autobusowym czy też w rejonie wiaduktu przy ulicy Legionów. Zapach pochodzi z jednej z firm mieszczących się przy ulicy Narutowicza. Jak ustalił nasz portal, były w niej już przeprowadzane kontrole po sygnałach czechowiczan.

Reklama

Czechowice-Dziedzice, centrum, dron
Centrum Czechowic-Dziedzic · fot. wpk / czecho.pl


- Od jakiegoś czasu mieszkańców ulicy Hutniczej nęka smród z jednego z zakładów mieszczących się na terenie starej Walcowni Metali (de facto zakład mieści się już poza terenem Starej Walcowni - przyp. czecho.pl). Zakład ten zajmuje się przetwórstwem podrobów i emituje bardzo drażniący i nieprzyjemny zapach - taką wiadomość otrzymaliśmy od jednego z mieszkańców Czechowic-Dziedzic.

- Kiedyś była to sporadyczna sytuacja i nie było to aż tak uciążliwe. Niestety teraz coraz częściej mamy nieprzyjemność czuć ten odór, niejednokrotnie ciągiem przez dwa, nawet trzy dni. W tym czasie nie można nawet mieszkania wywietrzyć, czy posiedzieć na balkonie - dodał czechowiczanin, który dopytuje, "dlaczego taki smrodliwy interes znajduje się praktycznie w centrum miasta?".

To nie jedyny głos od mieszkańca Czechowic-Dziedzic, który otrzymała redakcja portalu czecho.pl. Nieprzyjemny zapach ma się także często utrzymywać na dworcu autobusowym oraz wiaduktach kolejowych - na ulicy Legionów oraz ul. Traugutta.

O komentarz w tej sprawie oraz o odpowiedzi na kilka pytań poprosiliśmy wspomnianą wyżej firmę zajmującą się przetwórstwem podrobów, jednak do czasu publikacji tego artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Na nasze pytania w tym temacie odpowiedział z kolei Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach. Jak poinformowano portal czecho.pl, do Wydziału były już zgłaszane interwencje informujące o pojawieniu się nieprzyjemnego zapachu w rejonie ul. Narutowicza. - Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w 2021 roku dwukrotnie przeprowadzili kontrole działającego w tym rejonie zakładu produkującego materiał paszowy dla zwierząt (gryzaki dla psów).
14 maja 2021 roku Burmistrz Czechowic-Dziedzic wystąpił do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach o przeprowadzenie kontroli wyżej wymienionego zakładu
- poinformowała nas jednostka.

- W lipcu 2021 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach poinformował, że działający tam zakład został ujęty w planie kontroli. Jako najbliższy możliwy termin przeprowadzenia kontroli wyznaczono wówczas IV kwartał 2021 roku. Kontrola zakładu została przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach we wrześniu 2021 roku. W trakcie kontroli stwierdzono, że budynek oraz miejsca możliwej emisji odorów są technicznie zabezpieczone przed wydostawaniem się tzw. zapachów złowonnych do powietrza - dodał Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa czechowickiego Urzędu Miejskiego.

- Potwierdzono, że zbiorniki bezodpływowe na ścieki przemysłowe są szczelnie zamknięte, brak było wokół nich wyczuwalnego intensywnego zapachu. Ponadto otwory okienne części produkcyjnej zakładu w sposób widoczny zostały zabezpieczone przed przedostawaniem się zapachów na zewnątrz. Instalacja na południowej ścianie budynku w postaci pieców olejowych wraz z wyciągami pary z komór suszarniczych nie powodowała emisji zapachowych do powietrza Czynności kontrolne wykazały natomiast silną emisję zapachową z otwartej, głównej rampy załadunkowej. W związku z powyższym poinstruowano kontrolowanego o konieczności podjęcia działań w celu eliminacji przedostawania się uciążliwości zapachowych poza granice zakładu - podsumował wydział.

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.