Reklama

Wiadomości

  • 3 sierpnia 2022
  • wyświetleń: 6855

Rolnicy i ich domownicy mogą handlować przy stadionie MOSiR

Czechowicka Rada Miejska wyznaczyła miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Podjęto także uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady handlu.

Parking MOSiR przy ul. Legionów - wyznaczone miejsce
Parking MOSiR przy ul. Legionów - wyznaczone miejsce · fot. mp / czecho.pl


Miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników wyznaczono przy ul. Legionów 145 w Czechowicach-Dziedzicach, na terenie parkingu przy stadionie miejskim Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Jak czytamy w regulaminie, uchwalonym także przez Radę Miejską w Czechowicach-Dziedzicach, na parkingu będzie można handlować produktami rolnymi i spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi 
w gospodarstwie rolnym. Handel odbywa się w piątki i soboty, za wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 6.00 do 14.00.

- Na stanowiskach handlowych winna znajdować się informacja o gospodarstwie rolnym, w którym produkty zostały wytworzone. Handel może odbywać się z ręki, kosza lub rozstawionych stoisk handlowych - czytamy dalej w regulaminie.

Regulamin określa także obowiązki sprzedającego. Należą do nich w szczególności: utrzymanie w czystości i porządku stanowiska handlowego oraz terenu wokół niego; pozostawienie stanowiska handlowego po zakończeniu sprzedaży w stanie uporządkowanym; zagospodarowanie odpadów powstających podczas sprzedaży we własnym zakresie.

Uprawnieni do prowadzenia handlu zobowiązani są do przestrzegania uchwalonego regulaminu oraz przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, zgodnie z ustawą z 29 października 2021 roku, obowiązkiem danej rady gminy jest wyznaczenie tego typu miejsca oraz wprowadzenie regulaminu określającego zasady handlu w drodze uchwały.

Brana jest pod uwagę w szczególności dogodna komunikacja, bliska lokalizacja z centrum danej gminy lub miasta lub bliska lokalizacja miejsc atrakcyjnych turystycznie. Wyznaczenie miejsca, o którym mowa powyżej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.