Wiadomości

  • 26 kwietnia 2024
  • 29 kwietnia 2024
  • wyświetleń: 18241

Strata zamiast dużego zysku. Właściciel kopalni Silesia opublikował wyniki finansowe za 2023 rok

Grupa Bumech, właściciel kopalni Silesia, opublikował wyniki finansowe za 2023 rok. Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 25,88 mln zł, wobec 394,97 mln zł zysku rok wcześniej. Portal nettg.pl informuje, że na taki wynik finansowy miały wpływ mniejsze przychody i większe koszty.

pg silesia kopalnia
Strata zamiast dużego zysku. Właściciel kopalni Silesia opublikował wyniki finansowe za 2023 rok · fot. mp / czecho.pl


Z danych opublikowanych w piątek 26 kwietnia, na które powołuje się portal nettg.pl wynika, że w 2023 roku skonsolidowane przychody netto Grupy Bumech ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 667,45 mln zł, wobec 1,11 mld zł w 2022 roku (spadek o 40%). W analizowanym okresie koszt własny sprzedaży wyniósł 645,72 mln zł, podczas gdy w 2022 roku było to 500,88 mln zł (wzrost o 29%). W efekcie Grupa Kapitałowa Bumech w 2023 roku odnotowała stratę netto w wysokości 25,88 mln zł, wobec zysku w wysokości 394,97 mln zł w 2022 roku.

- W 2023 roku Grupa Kapitałowa Bumech musiała sprostać licznym wyzwaniom o charakterze obiektywnym. Ceny węgla powróciły do poziomów sprzed wojny na Ukrainie, nadmierny import węgla do Polski zaburzył równowagę na rynku, a dodatkowo problemy geologiczne, jakie napotkano w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia, wymusiły na Grupie szereg działań ukierunkowanych na poprawę efektywności funkcjonowania i dostosowanie się do zmieniających się warunków - wskazali w liście do akcjonariuszy wiceprezesi zarządu Bumechu Andrzej Bukowczyk oraz Michał Kończak, cytowani przez portal internetowy Trybuny Górniczej.

W raporcie Bumech S.A. wskazał najważniejsze cele, które udało się osiągnąć w 2023 roku. Wśród nich są uruchomienie znacznej części instalacji kogeneracji w PG Silesia, która pozwala na produkcję energii elektrycznej i cieplnej z pochodzącego z kopalni metanu, a także kontynuację inwestycji w infrastrukturę naziemną oraz podziemną w PG Silesia, które przyczynią się, w kolejnych latach, do zmniejszenia kosztów oraz wzrostu produkcji.

Wiceprezesi spółki, cytowani przez nettg.pl stwierdzili, że "czas koniunktury lat ubiegłych mamy już za sobą, to jednak jej owoce będą dostrzegalne w przyszłości". Jak dodali, "w celu zwiększenia przychodów oraz minimalizacji kosztów działalności Grupy, spółki do niej należące są w trakcie realizacji wielopłaszczyznowych inwestycji".

Wśród głównych inwestycji zaplanowanych na najbliższy czas jest dokończenie zabudowy układów kogeneracyjnych w kopalni Silesia. Inwestycja umożliwia wykorzystanie gazu z odmetanowania kopalni stanowiącego praktycznie darmowe paliwo odpadowe zasilające silniki kogeneracyjne.

Ponadto Modern Solutions for Enviroment dysponuje terenem, na którym, w ramach kolejnych działań strategicznych, planuje wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW. Do chwili obecnej w Grupie Kapitałowej uruchomiono pilotaż trzech instalacji o mocach po 50 kW każda.

Przedstawiciele spółki szacują, że w następstwie realizacji inwestycji w kogenerację i fotowoltaikę już w 2025 roku ponad 3/4 energii elektrycznej zużywanej przez Grupę Kapitałową będzie pochodziło z własnej produkcji.

Kolejnymi ważnymi inwestycjami są prowadzona modernizacja zakładu przeróbki mechanicznej (wzbogacania) węgla, a także modernizacja i zakupy nowego sprzętu do kopalni Silesia, który podniesie bezpieczeństwo pracy.

mp / czecho.pl

źródło: nettg.pl

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "kopalnia Silesia" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

kopalnia Silesia

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "kopalnia Silesia" podaj