Wiadomości

  • 3 października 2022
  • wyświetleń: 4208

Co dalej z koncepcją rozwoju ścieżek rowerowych? Interpelacja radnego

Do burmistrza Mariana Błachuta trafiła interpelacja radnego Jerzego Bożka dotycząca rozwoju infrastruktury rowerowej w gminie Czechowice-Dziedzice zgodnie z opracowaną koncepcją rozwoju ścieżek rowerowych.

Konsultacje społeczne dot. koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych
Co dalej z koncepcją rozwoju ścieżek rowerowych? Interpelacja radnego


- Dla gminy Czechowice-Dziedzice została opracowana koncepcja rozwoju ścieżek rowerowych. Powyższy dokument po konsultacjach z mieszkańcami definiuje najważniejsze z punktu widzenia rowerowego korytarze komunikacyjne i udogodnienia dla rowerzystów, będąc odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia przed miastem polityka klimatyczna i ochrona środowiska w świetle obecnych zagrożeń cywilizacyjnych - zauważył w swojej interpelacji radny Jerzy Bożek.

W związku z powyższym radny Bożek zwrócił się do burmistrza Mariana Błachuta z pytaniem, czy będą podjęte starania o przyznanie środków zewnętrznych na te zadania w najbliższym okresie, to jest w 2023 roku i następujących latach.

Ponadto radny Bożek zapytał, jakie inwestycje przedstawione w koncepcji przewiduje się realizować, w przypadku pozyskania środków, w 2023 roku i w najbliższym okresie pięcioletnim, czyli do 2027 roku z uwzględnieniem dwóch obszarów.

Pierwszym z nich są udogodnienia w mieście. Chodzi o dojazd do szkoły, pracy, sklepu, obiektów użyteczności publicznej. - Dotyczy to np. wprowadzenia ograniczenia prędkości do 30 km/h w centrum miasta, zmiany organizacji ruchu z przebudową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Węglowej przez powiat, czy wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na wybranych ulicach jednokierunkowych, co zostało ujęte w opracowanym dokumencie - wyjaśnił członek czechowickiej Rady Miejskiej.

Zapytanie zostało skierowane również w kontekście obszaru rekreacji, na przykład wyjazdu poza miasto w ładne i cenne przyrodniczo obszary, z uwzględnieniem zmian przebiegu istniejących tras oraz wytyczenie nowych tras rowerowych. Dla przykładu radny podał trasę "Dookoła gminy Czechowic-Dziedzice" oraz trasę "Doliną Iłownicy" pomiędzy ul. Zabrzeską a ul. Kunza w Bronowie z "wykorzystaniem wału przeciwpowodziowego rzeki Iłownicy z ładnymi widokami z pominięciem ruchu samochodowego".

Radny Jerzy Bożek poruszył również temat, czy w przypadku niepozyskania środków zewnętrznych będą możliwe jakiekolwiek inwestycje w przedmiotowym zakresie.

Do sprawy będziemy wracać, gdy burmistrz Czechowic-Dziedzic odpowie na interpelację radnego.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.