Wiadomości

  • 30 kwietnia 2023
  • wyświetleń: 2954

[FOTO] Nowy asfalt i ścieżka rowerowa na Kaniowskiej? Petycja

Do starosty powiatu bielskiego trafiła petycja w sprawie ul. Kaniowskiej. Mieszkańcy oraz użytkownicy tej drogi zaapelowali o jej remont wraz z wykonaniem chodnika oraz ścieżki rowerowej.

Ul. Kaniowska w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od Walcowni Metali Dziedzice do mostu na białce - 28.04.2023 · fot. wpk / czecho.pl


Autorzy petycji zwrócili się do starosty powiatu bielskiego o rozpatrzenie i uwzględnienie w planach budżetowych i wykonanie remontu ulicy Kaniowskiej w Czechowicach-Dziedzicach - "drogi wylotowej z naszego miasta do Kaniowa, Oświęcimia i Krakowa, a więc ważnego strategicznie obiektu".

- Wspomniana wyżej droga na odcinku od Walcowni Metali Dziedzice nie posiada chodnika ani nawet bezpiecznego dla pieszych pobocza. Posiada za to bardzo niebezpieczne zakręty. Wielkie natężenie ruchu (droga wylotowa) wyklucza praktycznie poruszanie się tutaj inaczej, niż samochodem. Ponadto droga jest nieoświetlona - wyjaśniają czechowiczanie.

Ul. Kaniowska w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od Walcowni Metali Dziedzice do mostu na białce - 28.04.2023
Ul. Kaniowska w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od Walcowni Metali Dziedzice do mostu na białce - 28.04.2023 · fot. wpk / czecho.pl


Jak dodają, "z tego względu, mimo bliskich odległości, zawozimy/odwozimy nasze dzieci uczęszczające do szkół z tamtego zakątka miasta oraz pobliskiego Kaniowa samochodami, bo nie chcemy ryzykować ich zdrowia i życia - komunikacja autobusowa również pozostawia wiele do życzenia (zbyt mało kursów)". - Wiąże się to z kosztami oraz pełną dyspozycją, zwłaszcza gdy do szkoły chodzi kilkoro dzieci. Bezpieczna droga pozwoliłaby na większą samodzielność naszych pociech - podkreślają.

Autorzy petycji zauważyli także, że ulica Kaniowska użytkowana jest również przez młodzież - ze względu na usytuowane w Kaniowie kąpielisko. Podsumowali też, że realizacja inwestycji jest poparta kilkoma ważnymi aspektami: bezpieczeństwem, ekologią i ekonomią.

Ul. Kaniowska w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od Walcowni Metali Dziedzice do mostu na białce - 28.04.2023
Ul. Kaniowska w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od Walcowni Metali Dziedzice do mostu na białce - 28.04.2023 · fot. wpk / czecho.pl


Pismo mieszkańców Czechowic-Dziedzic trafiło również do burmistrza Czechowic-Dziedzic oraz wojewody śląskiego.

Na petycję odpowiedział Andrzej Płonka, starosta bielski. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych jest jednym z głównych i systematycznie realizowanych przez powiat bielski zadań. Pomimo tego mam świadomość, że nadal w wielu miejscach, z uwagi na brak chodników, piesi przemieszczają się poboczami lub skrajem jezdni. Może to być przyczyną odczuwalnego zagrożenia bezpieczeństwa, szczególnie w warunkach niedostatecznej widoczności. Każdego roku na utrzymanie i poprawę standardów naszych dróg powiatowych, w tym na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, przeznaczana jest znaczna część środków z budżetu powiatu - wyjaśnił.

- Wszystkie zamierzenia inwestycyjne planowane są z dużym wyprzedzeniem czasowym i zawsze poprzedzone są rozmowami z samorządem gminnym o partycypacji w kosztach realizacji. Wiąże się to bowiem z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację inwestycji nie tylko w budżecie powiatu, ale również w budżecie gminy, bez pomocy której realizacja wszelkich inwestycji drogowych na taką skalę nie byłaby możliwa - podkreślił samorządowiec.

Ul. Kaniowska w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od Walcowni Metali Dziedzice do mostu na białce - 28.04.2023
Ul. Kaniowska w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od Walcowni Metali Dziedzice do mostu na białce - 28.04.2023 · fot. wpk / czecho.pl


- W roku 2019 do przebudowy został wytypowany ciąg dróg powiatowych nr 4447S i 44623 (czyli ul. Kaniowska i ul. Górnicza) w Czechowicach-Dziedzicach. Na wykonanie robót została wówczas sporządzona i zatwierdzona dokumentacja techniczna, której realizację zaplanowano na najbliższe lata. Z uwagi jednak na znaczny wzrost cen materiałów i usług i co za tym idzie, konieczność zaangażowania zdecydowanie większych środków finansowych na poczet realizacji prowadzonych obecnie inwestycji drogowych, w chwili obecnej ani Powiat ani Gmina nie dysponują wystarczającym budżetem na wykonanie tego zadania - poinformował starosta.

- Posiadane środki są w pierwszej kolejności przeznaczane na te inwestycje, dla których istnieje możliwość pozyskania dotacji ze źródeł zewnętrznych. Funkcjonujące programy unijne, rządowe oraz środki z rezerwy budżetu państwa umożliwiają bowiem wykonanie kompleksowej przebudowy niektórych odcinków dróg powiatowych - wyjaśnił starosta powiatu bielskiego.

Jednak, jak podsumował samorządowiec, "widząc potrzebę przebudowy ul. Kaniowskiej, w przypadku pojawienia się możliwości pozyskania dofinansowania dla planowanej inwestycji, po zgromadzeniu potrzebnych środków finansowych przystąpimy do jej realizacji".

mp / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.