Wiadomości

  • 27 czerwca 2023
  • 29 czerwca 2023
  • wyświetleń: 2377

Ponad 2 mln zł dla powiatu od miasta na przebudowę ul. Legionów

Podczas sesji we wtorek 27 czerwca radni jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu przez Gminę Czechowice-Dziedzice pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego na pokrycie części kosztów przebudowy drogi powiatowej nr 4116S - ulicy Legionów. Chodzi o odcinek od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej.

Ulica Legionów - fragment od skrzyżowania z ul. Lipowską do granicy z Bielskiem-Białą - 18.04.2023 · fot. wpk / czecho.pl


Starosta Bielski w maju zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości współfinansowania wykonania zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej". Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wartość zadania według najniższej oferty została oszacowana na kwotę 19 mln 514 tys. zł. Przyznana wysokość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 8 mln 618 tys. 946 zł. Z uwagi na wysoki koszt realizacji planowanego zadania, Starosta Bielski zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Radni podczas czerwcowej sesji zdecydowali, że pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy na rok 2024 wyniesie 2 mln 447 tys. 527 zł.

Przebudowa ulicy Legionów na odcinku od ulicy Lipowskiej do granicy z Bielskiem-Białą to zadanie, które Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej zamierza realizować w cyklu dwuletnim, tj. w latach 2023-24. Modernizacja ma na celu uporządkowanie i znormalizowanie wszystkich parametrów technicznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszego i rowerowego oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego. Realizacja inwestycji ma podnieść płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego na najdłuższej, biegnącej przez całe Czechowice-Dziedzice drodze.

Przed nami przebudowa ul. Legionów. Inwestycję wesprze gmina
Przed nami przebudowa ul. Legionów. Inwestycję wesprze gmina · fot. UM Czechowice-Dziedzice


W ramach inwestycji planowane są między innymi: modernizacja i przebudowa jezdni ulicy o długości niemal 1,8 km, przebudowa skrzyżowania ulicy Legionów z będącą również drogą powiatową ulicą Lipowską oraz skrzyżowań z następującymi drogami gminnymi: Pocztowa, Prosta, Junacka, Kamionka, Kostki Napierskiego, Wilcza, Terenowa, Agawy, Zawiła, Wrzosowa, Krzywa i Orzeszkowej.

W ramach zadania powstanie ponad kilometr nowych chodników, a przeszło dwa kilometry istniejących zostaną zmodernizowane. Powstaną też ścieżki rowerowe o długości blisko 2,4 kilometrów. Prace obejmą też przebudowę czterech zatok autobusowych oraz budowę dwóch zatok postojowych dla samochodów osobowych o długości 42 i 12 metrów. Przebudowa obejmie też kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne, z uwzględnieniem doświetlenia siedmiu przejść dla pieszych.

- Również w tym wypadku, powołując się na wysokie koszty inwestycji - brakująca kwota to 10,2 mln złotych - Zarząd Dróg Powiatowy w Bielsku-Białej zwrócił się do czechowickiego samorządu o udzielnie pomocy finansowej w realizacji zadania, wysokości 50 procent przedmiotowej kwoty, czyli 5,1 mln złotych. I w tym wypadku gmina wesprze powiat w realizacji zadania, a środki na ten cel mają być przekazywane sukcesywnie, w kolejnych latach, w miarę postępów w realizacji zadania - wyjaśniał niedawno magistrat.

Będzie także przebudowa odcinka ul. Legionów od DK-1 do ul. NarutowiczaPrzed nami także realizacja bardzo ważnej z punktu widzenia poprawy układu komunikacyjnego w Czechowicach-Dziedzicach inwestycji, polegającej na przebudowie ulicy Legionów na odcinku od DK-1 do skrzyżowania z ulicą Narutowicza. Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Szacowana wartość tej inwestycji to 6,58 mln zł, z czego możliwe dofinansowanie stanowi 50 procent tej kwoty.

Udział finansowy gminy szacowany jest w tym wypadku na 1 mln 645 tysięcy złotych, a środki w tej kwocie gmina musiała zabezpieczyć w swoim tegorocznym budżecie, na co zgodę - w formie uchwały - wyraziła w kwietniu Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach.

Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka ulicy Legionów, od skrzyżowania z DK-1 do skrzyżowania z będącą również drogą powiatową ulicą Narutowicza, chodników o długości około 690 metrów, dwóch zatok autobusowych, a także doświetlenie przejść dla pieszych. Ponadto przebudowane mają zostać skrzyżowania ulicy Legionów z wcześniej wspomnianymi DK-1 i ulicą Narutowicza, a jednym z ważniejszych elementów w zakresie tego zadania będzie dobudowa dodatkowego pasa ruchu relacji prawoskrętnej, dla kierowców włączających się do ruchu z ulicy Legionów na DK-1, w kierunku Katowic.

O przebudowie ul. Legionów piszemy więcej w artykule: Przed nami przebudowa ul. Legionów. Inwestycję wesprze gmina.

ar / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.