Wiadomości

  • 28 czerwca 2023
  • 29 czerwca 2023
  • wyświetleń: 1806

Wyniki wiosennych pomiarów jakości powietrza w mieście

Na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku stacja mobilna do pomiarów jakości powietrza, umieszczona na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach, prowadziła pomiary jakości powietrza w centrum naszego miasta. Jak informuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, uzyskane odczyty były porównywalne z wartościami notowanymi w tym samym czasie przez urządzenia stacjonarne, stale pracujące w okolicznych miejscowościach.

stacja mobilna do pomiarów jakości powietrza, umieszczona na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Czechowicach-Dziedzi
Stacja mobilna do pomiarów jakości powietrza, umieszczona na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Pomiary przy użyciu stacji mobilnej prowadzone były dniach od 8 marca do 14 kwietnia w ramach działań Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach. Pomiary stacją mobilną nie wykazały przekroczenia norm: jednogodzinnej dla dwutlenku siarki i dwutlenku azotu, 24-godzinnej dla dwutlenku siarki oraz ośmiogodzinnej kroczącej dla tlenku węgla.

W okresie 31 pełnych dób pomiarowych wystąpiły natomiast 4 dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego średniodobowego dla pyłu zawieszonego PM10.

Najwyższe stężenie średniodobowe pyłu zawieszonego PM10 wystąpiło w dniu 18.03.2023 r. i wynosiło 66 μg/m3, przy wartości dopuszczalnej wynoszącej 50 μg/m3. Poziom ten był porównywalny do średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 na najbliższych stacjach pomiarowych w strefie śląskiej, tj.: w Pszczynie 67 μg/m3, w Goczałkowicach-Zdroju 59 μg/m3 oraz w Żywcu 71 μg/m3.

Średnie stężenie pyłu zawieszonego PM10 na stacji mobilnej w Czechowicach-Dziedzicach wyniosło 29 μg/m3 i również było porównywalne z wartościami na sąsiednich stacjach: Pszczyna 28 μg/m3, Goczałkowice-Zdrój 23 μg/m3, Żywiec 33 μg/m3.

Średnia wartość benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 na stacji mobilnej w Czechowicach-Dziedzicach wynosiła 4 ng/m3, w Pszczynie 4 ng/m3, w Żywcu 7 ng/m3. Według GIOŚ porównawczo należy stwierdzić, że jest to poziom znacznie wyższy od średniorocznego poziomu docelowego, wynoszącego 1 ng/m3.

Poniżej zestawienie wyników ze stacji mobilnej w Czechowicach-Dziedzicach oraz ze stacji sąsiednich w okresie 8 marca - 13 kwietnia 2023:

jakość powietrza

ar / czecho.pl

źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Czechowicach-Dziedzicach" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Czechowicach-Dziedzicach

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Czechowicach-Dziedzicach" podaj