Wiadomości

 • 13 grudnia 2023
 • 17 grudnia 2023
 • wyświetleń: 6945

Jakie inwestycje przeprowadzi gmina w 2024 roku? Znamy projekt budżetu

Do czechowickich radnych trafił projekt uchwały budżetowej gminy Czechowice-Dziedzice na 2024 rok. Zostanie poddany pod głosowanie podczas sesji we wtorek 19 grudnia. Dzięki dokumentowi wiemy, jakie inwestycje mają zostać przeprowadzone przez samorząd.

Czechowice-Dziedzice, centrum, dron, plac jana pawła ii, lesisko, kościół, królowej polski
Jakie inwestycje przeprowadzi gmina w 2024 roku? Znamy projekt budżetu · fot. wpk / czecho.pl


W budżecie planowanym na 2024 rok jego dochody łącznie mają wynieść 282 348 403,52 zł, z kolei wydatki - 287 648 403,52 zł.

- Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 5 300 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 4 300 000 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 000 000 zł - możemy przeczytać w projekcie uchwały budżetowej naszej gminy, który dostępny jest TUTAJ.

Inwestycje zapisane w budżecie gminy Czechowice-Dziedzice na 2024 rokWykaz inwestycji zapisanych w budżecie gminy Czechowice-Dziedzice na 2024 rok rozpoczyna się od działu transportu i łączności. Wśród zadań znajdują się te, które będą kontynuowane w przyszłym roku, jak na przykład dotacja na przebudowę drogi powiatowej ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej (2 447 527 zł), ale także te, które się rozpoczną.

Wśród nich są:
 • Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach, w rejonie ul. Kopernika (pierwszy rok inwestycji) - 4 200 000 zł,
 • Budowa łącznika drogowego między ulicami Bolesława Prusa a ul. Wąską (2024 rok) - 10 000 zł,
 • Przebudowa ul. Węglowej bocznej w Czechowicach-Dziedzicach, czyli drogi pomiędzy trzecią a czwartą rają (2024 rok) - 1 500 000 zł.


Na 2024 rok zapisano również dwa ważne zadania dotyczące ścieżek rowerowych na terenie gminy. Pierwszym z nich jest wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu krajowej trasy rowerowej nr W17 od granic z miastem Bielsko-Biała w kierunku północnym (300 000 zł), wzdłuż rzeki Białej, a także opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej W17 na odcinku od ul. Bestwińskiej do ul. Waryńskiego (200 000 zł).

Projekt uchwały budżetowej gminy Czechowice-Dziedzice zawiera również termomodernizację Domu Kultury w Ligocie-Miliardowicach w celu poprawy efektywności energetycznej (258 000 zł) oraz rozbudowę nowego cmentarza komunalnego (400 000 zł).

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciw pożarowej zapisano 1 721 104,86 złotych, które zostana przeznaczone na:
 • Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych - 127 900 zł,
 • Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach- Dziedzicach w ramach projektu pod nazwą "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - 749 671,02 zł,
 • Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) etap I - 692,67 zł,
 • Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pod nazwą "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - 842 841,17 zł.


Ważne są także zadania z zakresu oświaty i wychowania, na które zostanie przeznaczona kwota 2 327 412,68 zł, w tym:
 • rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach- Dziedzicach (zadanie kontynuowane) - 2 199 234,68 zł,
 • wykonanie projektu rozbudowy kuchni w Szkole Podstawowej nr 5 w Czechowicach- Dziedzicach - 30 000 zł,
 • wykonanie projektu wymiany dachu wraz z adaptacją pomieszczeń na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej nr 1 w Ligocie - 70 000 zł,
 • zakup traktorka - kosiarki dla SP nr 2 w Ligocie (zadanie z Funduszu Sołeckiego) - 17 000 zł,
 • zakup urządzeń na plac zabaw Przedszkola Publicznego w Ligocie (zadanie z Funduszu Sołeckiego) - 11 178 zł.


Rozdział dotyczący utrzymania zieleni w miastach i gminach zawiera inwestycje warte 2 989 105,38 zł, w tym:
 • wykonanie "Zielonych wysp" - nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pod nazwą "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice- Dziedzice" - 63 900 zł,
 • przebudowę Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj - 2 520 440 zł,
 • utworzenie zielonej przestrzeni w parku rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach - 319 765,38 zł.


Na 2024 rok przewidziano także wykonanie oświetlenia na ulicy Rybackiej w Ligocie (Fundusz Sołecki, 20 000 zł), pierwszy eta wykonania oświetlenia przy ulicy Wilczej w Czechowicach-Dziedzicach (30 000 zł), a także projekt oświetlenia dla ulicy Partyzantów oraz bocznej (6 000 zł).

Ponadto zadania, które zostały zapisane w budżecie naszej gminy na 2024 rok, to:
 • Zakup projektora kinowego - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń kinotechnicznych w sali kinowej MDK - dotacja - 138 000 zł,
 • Remont elewacji i sklepień oraz konstrukcji dachu nawy i prezbiterium w kościele p.w.Św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach - 1 199 520 zł,
 • Zagospodarowanie terenu przy ul. Woleńskiej w Ligocie - 2 090 000 zł,
 • Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu - 13 000 zł,
 • Przebudowa stawu na terenie rekreacyjnym w Ligocie - 17 000 zł,
 • Budowa placu zabaw w centrum sportowo- rekreacyjnym w Bronowie - 5 000 zł.


Powyższa lista zawiera wybrane przez nas inwestycje, które uznaliśmy za najważniejsze. W sumie na inwestycje czechowicki samorząd planuje przeznaczyć 28 120 557,46 zł. Dodajmy, że zadania mogą zostać dodane do uchwały budżetowej - zależy to między innymi od otrzymanych środków zewnętrznych.

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.