Wiadomości

  • 20 grudnia 2023
  • wyświetleń: 2143

Rada Miejska przyjęła budżet gminy na 2024 rok. Wydatki wyniosą ponad 291 000 000 zł

Na sesji 19 grudnia Rada Miejska przyjęła budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2024. Za przyjęciem budżetu głosowało 18 radnych, dwóch wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

Czechowice-Dziedzice, centrum, dron
Rada Miejska przyjęła budżet gminy na 2024 rok. Wydatki wyniosą ponad 291 000 000 zł - zdj. ilustracyjne · fot. wpk / czecho.pl


Ustalono dochody budżetu gminy na rok 2024 w łącznej wysokości 286 407 610,49 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 260 920 112,28 zł i dochody majątkowe w wysokości 25 487 498,21 zł.

Wydatki budżetu w przyszłym roku mają się zamknąć w kwocie 291 707 610,49 zł, w tym wydatki bieżące 259 733 387,95 zł i wydatki majątkowe 31 974 222,54 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 5 300 000,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 4 300 000,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 000 000,00 zł.

Przychody budżetu gminy mają wynieść łącznie 9 514 078,21 zł, a rozchody 4 214 078,21 zł, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Utworzono rezerwę ogólną budżetu w kwocie 500 tysięcy złotych oraz rezerwy celowe w kwocie łącznej 848 081,00 zł, w tym: rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 650 000,00 zł oraz rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych - 198 081,00 zł.

W budżecie gminy Czechowice-Dziedzice na 2024 rok zapisano również inwestycje, jakie będą przeprowadzane przez samorząd. Więcej na ten temat portal czecho.pl pisze w TUTAJ.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.