Wiadomości

  • 12 stycznia 2024
  • 15 stycznia 2024
  • wyświetleń: 7414

Jest Ranking Perspektyw 2024. Jakie miejsca zajęły czechowickie LO i ZSTiL?

Zwycięzcami Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024 zostały: XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (najlepsze liceum) oraz Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie (najlepsze technikum). Na którym miejscu znalazły się szkoły średnie z Czechowic-Dziedzic, czyli Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie i Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica?

Czechowickie liceum w Rankingu Perspektyw 2024lo, liceum
Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach · fot. LO im. M. Skłodowskiej-Curie


Po raz pierwszy od kilku lat czechowickie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie nie znalazło się w ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących. Szkoła zajęła 111. miejsce na 155 w rankingu wojewódzkim, ze wskaźnikiem 35.91.

Jest Ranking Perspektyw 2024. Jakie miejsca zajęły czechowickie LO i ZSTiL?
fot. Ranking Perspektyw 2024


Ranking Liceów Ogólnokształcących uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2023 roku, na arkuszach standardowych i niestandardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach.

W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Więcej o metodologii można przeczytać TUTAJ.

Technikum numer 1 ZSTiL w Rankingu Perspektyw 2024Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Twoją drogą do przyszłości
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Twoją drogą do przyszłości · fot. zstil.eu


Technikum numer 1, działające w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica nie znalazło się w ogólnopolskim Rankingu Techników. Z kolei w rankingu wojewódzkim zajęło 115. miejsce na 151, ze wskaźnikiem 40.85.

Technikum numer 1 ZSTiL w Rankingu Perspektyw 2024
fot. Ranking Perspektyw


Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół.

Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Więcej o metodologii można przeczytać TUTAJ.

To już 26. edycja Rankingu PerspektywZestawienia zostało przygotowane już po raz dwudziesty szósty. Perspektywy analizowały wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu (szkoły, w których maturę w maju 2023 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej).

W pełnej wersji publikacji dostępnej na stronie Perspektywy.pl znajdziemy listę 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników. Link: https://2024.licea.perspektywy.pl/2024/rankings/ranking-glowny-liceow

Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking "Perspektyw" stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Informacje mogą czerpać z pięciu rankingów, w tym dwóch głównych: Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2024 i Rankingu Techników 2024 oraz trzech ogólnopolskich rankingów dodatkowych: Rankingu Maturalnego Liceów Ogólnokształcących 2024, Rankingu Maturalnego Techników 2024 oraz Rankingu Szkół Olimpijskich 2024.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.