Wiadomości

  • 12 stycznia 2024
  • 21 stycznia 2024
  • wyświetleń: 11857

PG Silesia zarzuca PGG rażąco niskie ceny węgla. Spółka odpowiada na zarzuty

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafiło zawiadomienia spółki Bumech, właściciela PG Silesia, o podejrzeniu stosowania przez Polską Grupę Górniczą praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Właściciel czechowickiego zakładu zarzuca PGG rażąco niskie ceny węgla. W poniedziałek 15 stycznia pojawiło się stanowisko PGG wobec zarzutów.

PG Silesia, kopalnia, szyby
PG Silesia · fot. mp / czecho.pl


Jak możemy przeczytać w raporcie bieżącym Bumechu z czwartku 11, stycznia, w ramach zawiadomienia spółka wniosła o "wszczęcie postępowania w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez PGG".

Zawiadamiający wniósł także o "zastosowanie wobec PGG sankcji przewidzianych prawem, w szczególności poprzez wydanie decyzji o uznaniu praktyki polegającej na nadużywaniu przez PGG pozycji dominującej na rynku wydobywania i sprzedaży węgla kamiennego przejawiającej się w szczególności w narzucaniu nieuczciwych, rażąco niskich cen za niezgodnej z prawem oraz nakazanie zaniechania jej stosowania oraz wydanie decyzji o uznaniu praktyk PGG polegających na sprzedaży swoich produktów poniżej kosztu ich wytworzenia za czyn nieuczciwej konkurencji i nakazanie zaniechania ich stosowania".

Zawiadomienie o praktykach ograniczających konkurencję oraz naruszających zbiorowe interesy konsumentów zostało skierowane do UOKiK na podstawie Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

Pojawiło się stanowisko Polskiej Grupy Górniczej S.A. wobec zarzutów PG Silesia do UOKiKW poniedziałek 15 stycznia Polska Grupa Górnicza opublikowała stanowisko wobec zarzutów PG Silesia do UOKiK. Możemy w nim przeczytać, że węglowa spółka "stanowczo zaprzecza zarzutom". Pełną treść oświadczenia publikujemy poniżej.

Stanowisko Polskiej Grupy Górniczej S.A. wobec zarzutów PG Silesia do UOKiKPolska Grupa Górnicza S.A. stanowczo zaprzecza zarzutom kierowanym przez spółkę PG Silesia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

1. PGG S.A. podkreśla, że w żadnym wypadku nie sprzedaje węgli opałowych poniżej kosztów produkcji. Po 11 miesiącach 2023 r. z analizy wynika, że węgiel opałowy PGG S.A. sprzedawała po cenach wyższych niż koszty produkcji. W listopadzie podczas promocji cena sprzedaży również była wyższa od kosztów produkcji. Wobec tego zarzuty uprawiania dumpingu przez PGG S.A. są całkowicie bezpodstawne.

2. W swojej polityce sprzedaży spółka musi podążać za trendami cenowymi europejskiego indeksu CIF ARA, którego wartość spadła w ciągu roku z prawie 180 dol./t w styczniu 2023 r. do około 110 dol./t obecnie. Konieczność dostosowania się do rynku ARA wynika z faktu, iż - wbrew zarzutom - PGG S.A. absolutnie nie posiada w Polsce pozycji dominującej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Rekordowy import węgla do Polski w 2022 r. wyniósł ponad 20 mln ton i był porównywalny w tym czasie do produkcji węgli energetycznych całej PGG S.A. Na rynku krajowym występuje wyraźna nadpodaż - spółka musi uwzględniać te uwarunkowania, aby ulokować swój produkt na rynku.

3. Polska Grupa Górnicza S.A. ocenia, że kampania zarzutów pod jej adresem zainicjowana przez Polską Izbę Gospodarczą Sprzedawców Węgla i obecnie kontynuowane działania, mają na celu wymuszenie na PGG S.A. niezgodnego z trendami ARA podniesienia cen po to, aby umożliwić innym sprzedawcom węgla upłynnienie zapasów, które kupiono po wyższych cenach z zeszłorocznego importu. Wymuszanie sztucznego zawyżania cen węgla opałowego PGG S.A. uznaje za zdecydowanie nieuczciwą praktykę rynkową.

4. Spółka pragnie przypomnieć, że o wyborze funkcjonującego obecnie modelu dystrybucji PGG S.A. dla gospodarstw domowych, który oparto na sprzedaży bezpośredniej w sklepie internetowym i sieci około 200 składów firmowych KDW w całym kraju, przesądziły doświadczenia z kryzysu w 2022 r. Wówczas dotychczasowy model z udziałem pośredników w handlu węglem nie sprawdził się: mimo podejmowanych przez PGG S.A. wysiłków w celu powstrzymania niekontrolowanego wzrostu cen detalicznych węgla na rynku dochodziło do skandalicznych spekulacji. Media szeroko nagłaśniały na przykład przypadek, kiedy węgiel sprzedany w punkcie drobnicowym kopalni Marcel po 1325 zł/t wystawiony został w prywatnym składzie za 4600 zł/t. Aktualny model sprzedaży PGG S.A. gwarantuje konsumentom możliwość zakupu węgla w cenach producenta, których poziom nie odbiega od realiów rynkowych. PGG S.A. nie ogranicza nikomu dostępu do rynku, partnerzy w sieci Kwalifikowanych Dostawców Węgla wybierani są w otwartych konkursach, do których może przystąpić każdy podmiot działający na terenie kraju. O wyborze decyduje oferowany przez firmę koszt usług, zapewniający klientom atrakcyjną cenę oraz gwarancje w zakresie jakości i ilości zakupionego węgla.

mp / czecho.pl

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "kopalnia Silesia" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

kopalnia Silesia

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "kopalnia Silesia" podaj