Wiadomości

  • 19 marca 2024
  • wyświetleń: 2186

Gdzie można umieszczać banery i plakaty wyborcze? Urząd Miejski wyjaśnia

W związku z toczącą się kampanią wyborczą Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach przypomniał, że kwestie związane z umieszczaniem plakatów i banerów wyborczych na budynkach, ogrodzeniach budynków lub w przestrzeni publicznej reguluje Kodeks wyborczy, a ich umieszczanie wymaga uzyskania zgody właściciela, zarządcy lub administratora danej nieruchomości.

Banery wyborcze na płocie lotniska w Bielsku-Białej Aleksandrowicach - zdj. ilustracyjne
Banery wyborcze na płocie lotniska w Bielsku-Białej Aleksandrowicach - zdj. ilustracyjne · fot. sid


Kodeks wyborczy precyzuje, że na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych, można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości obiektu albo danego urządzenia.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, kto w związku z wyborami umieszcza plakaty i hasła wyborcze na wymienionych powyżej miejscach bez zgody właściciela/zarządcy, podlega karze grzywny.

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach ponadto podał, że jeżeli bez wymaganej zgodny doszło do zamieszczenia materiałów wyborczych na nieruchomości (budynek, ogrodzenie) należącej do gminy, zarządca danego obiektu wystąpi do właściwego komitetu wyborczego z żądaniem niezwłocznego usunięcia danego materiału.

Kodeks wyborczy precyzuje też, że policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.