Wiadomości

  • 11 listopada 2021
  • 13 listopada 2021
  • wyświetleń: 5533

[ZDJĘCIA] Budowa kanalizacji i prace odtworzeniowe dróg w mieście

Burmistrz Czechowic-Dziedzic - Marian Błachut przybliża postępy prac przy modernizacji sieci kanalizacyjnej. Zakres projektu realizowanego wspólnie przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Gminę Czechowice-Dziedzice jest bardzo duży, a podzielone na kontrakty przedsięwzięcie dotyczy w sumie 87 ulic. Głowa Czechowic-Dziedzic dementuje też kilka informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej.

Budowa kanalizacji i prace odtworzeniowe dróg w Czechowicach-Dziedzicach - 10.11.2021 · fot. Marian Błachut - Burmistrz Czechowic-Dziedzic


- W części naszego miasta trwają prace związane z dalszą rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacją istniejących sieci wodociągowych. Z nimi związane są konieczne prace odtworzeniowe nawierzchni dróg - pisze w mediach społecznościowych Marian Błachut.

- Są miejsca - o czym niedawno informowaliśmy - gdzie już udało się zakończyć nie tylko prace związane z budową i modernizacją sieci, ale również odtworzyć nawierzchnie dróg. Niestety, w wielu miejscach, zwłaszcza w południowej części gminy, mamy do czynienia ze znacznymi opóźnieniami w realizacji harmonogramu prowadzonych prac oraz przewlekłym brakiem działań ze strony wykonawców. Taka sytuacja budzi zrozumiałe i uzasadnione niezadowolenie mieszkańców, mających problemy z dojazdem do własnych posesji. Powoduje również pojawianie się w przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji na temat przyczyn takiego stanu rzeczy - wskazuje burmistrz.

Loading...


Marian Błachut dementuje:

- Nie jest prawdą, że powodem powstałych opóźnień są jakiekolwiek problemy z finansowaniem odtworzeń dróg przez Gminę Czechowice-Dziedzice. Środki na prace odtworzeniowe nawierzchni, nierzadko w wyższym niż dotychczasowy standardzie, są zabezpieczone i czekają na wydatkowanie. Niestety, realizacja projektu przypadła na okres pandemii wirusa SARS-COV-2, co wpłynęło na absencję pracowników, a w konsekwencji terminowość wykonywania prac przez poszczególnych wykonawców. Ci, powołując się na przepisy tzw. specustawy covidowej, zwrócili się do zamawiających - spółek PIM, PWiK i gminy, z wnioskami o zmianę terminów wykonania umów. W niektórych przypadkach, na problemy związane z pandemią, nałożyły się dodatkowo obiektywne utrudnienia związane z ujawnieniem niezinwentaryzowanych na planach sieci, czy urządzeń podziemnych. Wnikliwa analiza prawna tych wniosków wykazała, że zamawiający nie mają podstaw do ich nieuwzględnienia i praktycznie zmuszeni są zgodzić się na zaproponowane przez wykonawców wydłużenie terminów realizacji - napisał w mediach społecznościowych.

- Ze swojej strony mogę zapewnić, że zarówno ja, jak i podległe mi służby oraz spółki miejskie, dokładamy wszelkich starań, by powstałe z opisanych powyżej przyczyn opóźnienia, w jak najmniejszym stopniu dotykały mieszkańców objętych pracami terenów. Dlatego regularnie spotykamy się z wykonawcami i naciskamy na nich, aby na tych ulicach, na których prace budowalne już się zakończyły, możliwie szybko wykonane zostały prace odtworzeniowe nawierzchni. Wykonawcy deklarują, że prace te będą prowadzone tak długo jak pozwolą na to warunki atmosferyczne oraz dostępność asfaltu, który w sezonie zimowym nie jest produkowany - zapewnia.

- Już dzisiaj jednak wiemy, że w wielu przypadkach pełne odtworzenie nawierzchni przed nadchodzącą zimą będzie niemożliwe. Mobilizujemy więc wykonawców, by w takiej sytuacji doprowadzili prowadzone prace do stanu zaawansowania, który pozwoli na odśnieżanie dróg i bezpieczny dojazd do posesji w trudnych warunkach zimowych - dodaje.

Pełna i aktualna informacja na temat stanu zaawansowania prac na poszczególnych ulicach, wraz z nowymi, planowanymi terminami realizacji umów, znajduje się na stronie PIM: https://pim-czdz.pl/.../regulac.../budowa-kanalizacji-etap2/

ar / czecho.pl

źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.