Wiadomości

  • 29 marca 2024
  • 31 marca 2024
  • wyświetleń: 3861

Ważna inwestycja przy ul. Komorowickiej. Wybudują przepust za ponad 600 000 złotych

Czechowicki samorząd ogłosił przetarg na budowę przepustu na cieku Młynówka Komorowicko-Czechowicka w ciągu ul. Komorowickiej w Czechowicach-Dziedzicach. Koszt inwestycji wynosi ponad 600 000 złotych. Dzięki obiektowi samochody ciężarowe będą mogły przejechać do tamtejszej strefy przemysłowej.

Rozbudowa ulicy Komorowickiej w Czechowicach-Dziedzicach
Rozbudowa ulicy Komorowickiej w Czechowicach-Dziedzicach - zdj. archiwalne · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Przedmiotem zamówienia jest m.in. wykonanie robót budowlanych związanych z budową przepustu skrzynkowego z prefabrykatów żelbetowych o długości 10 m na cieku Młynówka Komorowicko-Czechowicka, profilowanie wraz z umocnieniem dna i skarp cieku, budowę zjazdu publicznego, wykonanie nawierzchni i budowa poboczy, budowa odcinka kanalizacji deszczowej i wylotu brzegowego, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Funkcją obiektu będzie przeprowadzenie wód kanału Młynówka Komorowicko-Czechowicka na drugą stronę projektowanego zjazdu publicznego. Dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z przebudowanego i budowanego odcinka ul. Komorowickiej zaprojektowano system grawitacyjny z uwzględnieniem możliwości odprowadzenia wód opadowych do kanału Młynówka Komorowicko-Czechowicka.

W związku z budową układu drogowego zachodzi konieczność usunięcia drzew kolidujących z inwestycją. W sumie planuje się wycinkę 6 drzew: wiśni ptasiej, orzecha włoskiego, olchy czarnej, dwóch dębów szypułkowych oraz wierzby kruchej.

Całkowity koszt inwestycji według planu zamówień publicznych na 2024 rok to 600 792,73 złotych. Firmy, które chcą wziąć udział w przetargu, mają czas do 9 kwietnia na przesyłanie swoich ofert. Termin związania ofertą to 30 dni. Wykonawca będzie miał do 6 miesięcy na realizację zadania.

mp / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.