czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 14 grudnia 2021
  • wyświetleń: 2316

Inwestycje powiatowe w naszej gminie w 2022 roku. Znamy plan

Podczas grudniowej sesji Rada Powiatu Bielskiego będzie rozpatrywać projekt uchwały w sprawie budżetu powiatu bielskiego na 2022 rok. W dokumencie można znaleźć informacje o inwestycjach, które powiat planuje przeprowadzić na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

Starostwo, powiat bielski, piastowska
Inwestycje powiatowe w naszej gminie w 2022 roku. Znamy plan · fot. mp / czecho.pl


W projekcie uchwały budżetowej ustala się dochody budżetu powiatu w kwocie 150 738 183,05 zł. Z kolei wydatki będą wynosić 171 073 669,17 zł. Deficyt budżetu powiatu - 20 335 486,12 zł - sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

W projekcie uchwały w sprawie budżetu powiatu bielskiego na 2022 rok znajduje się także informacja na temat wydatków budżetowych, w tym inwestycji powiatowych planowanych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

W 2022 roku powiat bielski planuje przeznaczyć 67 035,00 zł na sporządzenie dokumentacji dla zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej 4116S, czyli ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ronda Żołnierzy AK (od tzw. "Starej Gminy") do ul. Lipowskiej (etap III). Będzie to tak zwane "zadanie kontynuowane".

Powiat planuje także rozpisanie przetargu na dokumentację rozbudowy drogi powiatowej 4425S - ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską, na długości około 1,2 km. Planowany koszt sporządzenia dokumentacji wynosi 160 000 zł.

Na 2022 rok planowany jeest także przetarg na budowę miejsc postojowych wraz z przebudową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4463S - ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach. Koszt to 250 000 zł.

Powiat bielski planuje także przekazać 700 tysięcy złotych gminie Czechowice-Dziedzice, w ramach porozumienia i umów, na bieżące i zimowe utrzymanie oraz remonty dróg powiatowych na terenie naszej gminy.

Powiat bielski planuje także przeprowadzenie inwestycji oświatowych. Najważniejszą z nich będzie zadanie dotyczące Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 o nazwie "Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c", której koszt wyniesie 3 miliony złotych. W przyszłym roku planuje się także rozpisanie przetargu na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP.

Plan przewiduje także inwestycje prowadzone w dwóch pozostałych szkołach średnich, które w Czechowicach-Dziedzicach prowadzi powiat. W ZSTiL planuje się przebudowę instalacji CO, wodnej oraz hydrantowej (666 311,31 zł oraz przebudowę rozdzielni głównej (250 000,00 zł)). 2,5 miliona złotych zostanie przeznaczone na zapowiadaną budowę nowej sali gimnastycznej przy ZSTiL - w przyszłym roku powiat bielski chce rozpocząć inwestycję która potrwa dwa lata. W Liceum Ogólnokształcącym zostaną sporządzone dokumentacje techniczne dotyczące modernizacji budynku 'Sokół" oraz przebudowy instalacji CO.

Czy powyższe inwestycje będą jedynymi, które powiat bielski przeprowadzi na terenie gminy Czechowice-Dziedzice? Powiat cały czas stara się o środki zewnętrzne z różnych źródeł, dlatego też jest szansa, że inwestycji w przyszłym roku będzie więcej.

mp / czecho.pl
źródło: BIP Powiatu Bielskiego

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.