Wiadomości

  • 21 stycznia 2022
  • wyświetleń: 5246

Od poniedziałku ograniczenia w funkcjonowaniu bielskiej KM PSP

W najbliższy poniedziałek, 24 stycznia wprowadzone zostaną ograniczenia w w funkcjonowaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Ograniczenia będą obowiązywały do odwołania.

KM PSP, komenda miejska, straż pożarna, siedziba
Od poniedziałku ograniczenia w funkcjonowaniu bielskiej KM PSP · fot. KM PSP Bielsko-Biała


Zakres ograniczeń

  • Komenda prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów w sprawach wymagających osobistego stawienia się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie.
  • Komenda prowadzi obsługę interesantów poprzez Punkt Kancelaryjny znajdujący się przy wejściu głównym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
  • We wszystkich sprawach, prowadzonych przez tutejszą komendę, można kontaktować się z pracownikami telefonicznie i mailowo lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną, a także za pośrednictwem ePUAP, z uwzględnieniem zakresu podanego w informacjach szczegółowych zawartych w pkt. 6.
  • Numery telefonów kontaktowych znajdują się w zakładce KONTAKT na stronie internetowej Komendy oraz w pkt. 6.
  • Na umówioną wizytę należy przychodzić do Komendy nie wcześniej niż 10 minut przed umówioną godziną, pamiętając o obowiązku zakrywania ust i nosa (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami).


Informacje szczegółowe

  • SPRAWY dotyczące zakresu WYDZIAŁU KONTROLNO ROZPOZNAWCZEGO - dokumenty należy przesłać na adres siedziby lub składać w Punkcie Kancelaryjnym. Osobiste załatwianie sprawy możliwe jest jedynie w sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu z uwagi na skomplikowany charakter postępowania i inne czynniki uniemożliwiające lub w sposób znaczący utrudniające jego prowadzenie, wyłącznie po telefonicznym umówieniu terminu i godziny wizyty. Kontakt w tej sprawie pod numerem telefonu: +48 33 812 22 33 lub 47 851 01 04.


  • SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW - złożenie pisemne poprzez przesłanie korespondencji na adres siedziby lub poprzez mail lub ePUAP. Osobiście: interesanci obsługiwani będą wyłącznie po telefonicznym umówieniu terminu i godziny wizyty, kontakt w tej sprawie pod numerem telefonu: +48 33 812 22 33 lub 47 851 01 04.

mp / czecho.pl

źródło: KM PSP Bielsko-Biała

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.