czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 28 lutego 2022
  • wyświetleń: 8143

Rada Miejska rozpatrzy uchwałę ws. skargi na burmistrza

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Przebudowa węzła kolejowego "Czechowice-Dziedzice"" podaj

Podczas marcowej sesji czechowickiej Rady Miejskiej radni rozpatrzą uchwałę w sprawie skargi na burmistrza Czechowic-Dziedzic, Mariana Błachuta. Skarga jednego z mieszkańców gminy dotyczy działań burmistrza w związku z inwestycją kolejową prowadzoną przez PKP PLK.

Reklama

Tory, kolej, pociąg
Nowe tory kolejowe wybudowane w ramach przebudowy węzła · fot. mp / czecho.pl


Jak czytamy w projekcie uchwały, skarga na działalność burmistrza Czechowic-Dziedzic trafiła do Rady Miejskiej 5 stycznia. Zgodnie z artykułem 18 b ustawy o samorządzie gminnym czechowicka Rada Miejska na sesji 25 stycznia przekazała skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM, w celu dokonania jej analizy i zaproponowania sposobu jej załatwienia. Komisja przeanalizowała skargę, ponadto wysłuchała wyjaśnienia skarżącego i zapoznała się również z wyjaśnieniami przedstawicieli burmistrza Czechowic-Dziedzic.

- Skarga dotyczy braku skutecznych działań burmistrza w sprawie rozwiązania kwestii zalewania terenu, w tym pól uprawnych w rejonie ul. Wierzbowej w Czechowicach-Dziedzicach w związku z przebudową przez PKP PLK przepustu P-8 oraz rowu odprowadzającego wody deszczowe z nasypu kolejowego w tym rejonie.
Skarżący zarzucił, że w trakcie inwestycji nie dostosowano rzędnej rowu odwadniającego biegnącego wzdłuż nasypu kolejowego do rzędnej przepustu P-8, co powoduje zalewanie terenów w rejonie ul. Wierzbowej.
Zdaniem skarżącego burmistrz, jako gospodarz miasta, nie podjął działań mających na celu zabezpieczenie interesów mieszkańców w związku z realizowaną inwestycją przez PKP-PLK S.A., mimo wielu interwencji skarżącego w tej sprawie
- czytamy w uzasadnieniu uchwały Rady Miejskiej.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej stwierdziła, że przebudowa linii kolejowej, w tym przebudowa przepustu P-8 oraz rowu odprowadzającego wodę z nasypu kolejowego w rejonie ul. Wierzbowej, realizuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a nie gmina Czechowice-Dziedzice.

- Inwestycja PKP-PLK S.A. uzyskała wszelkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia, w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, w której określono zasady korzystania ze środowiska w trakcie realizacji inwestycji oraz w trakcie jej eksploatacji, w tym m.in. wpływ inwestycji na stosunki wodne w obszarze inwestycji (Decyzja nr WOOŚ.4201.1.2012.AS.32 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 28 listopada 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie/budowie linii kolejowej Katowice - Zwardoń oraz Katowice - Zebrzydowice - granica państwa) - dodają autorzy projektu uchwały.

- Inwestycja jest realizowana na podstawie prawomocnej decyzji nr 1/2018 Wojewody Śląskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa, przebudowa i remont układy torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice - Katowice Ligota, Tychy - Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice - granica państwa. Inwestycja jest więc realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami - podkreślają.

- Burmistrz Czechowic-Dziedzic nie wydawał żadnych decyzji administracyjnych w sprawie realizowanej przez PKP PLK inwestycji mimo, że jest ona wykonywana na terenie gminy. Postulowane przez skarżącego obniżenie rzędnej rowu odprowadzającego wodę z nasypu kolejowego do przepustu P-8 wymaga zmiany projektu przez inwestora, czyli PKP-PLK. Burmistrz jedynie może zwracać się do inwestora o uwzględnienie jego uwag - zauważają.

Z pozyskanych na komisji informacji wynika, że burmistrz Czechowic-Dziedzic interweniował bezpośrednio u inwestora i wykonawcy inwestycji kolejowej w sprawie uwzględnienia odwodnienia przyległego do nasypu kolejowego terenu w rozwiązaniach projektowych oraz w pracach związanych z wykonaniem inwestycji. Burmistrz wystąpił do inwestora w tej sprawie pismami z 19 stycznia 2021 roku oraz 28 kwietnia 2021 roku, a także poruszył sprawę w trakcie spotkań, do których doszło 23 marca 2021 roku i 14 kwietnia 2021 roku z udziałem inwestora - PKP PLK, wykonawcy robót - firmy Budimex S.A, Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, spółki wodnej oraz przedstawicieli Zarządu Osiedla "Dziedzice" i Rady Sołeckiej w Zabrzegu.

- Ponadto inwestor był na bieżąco informowany o zauważonych i zaistniałych problemach związanych z inwestycją realizowaną na terenie gminy. Skarżący był informowany o podejmowanych przez burmistrza działaniach w tej sprawie - podsumowują autorzy projektu uchwały.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zawnioskowała do Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach o uznanie skargi mieszkańca z dnia 11 stycznia 2022 roku na działalność burmistrza za bezzasadną - za głosowało 7 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymujących się - 2. Jednocześnie komisja zwróciła się do burmistrza o zorganizowanie w trybie pilnym wizji w terenie z przedstawicielami inwestora, gminy oraz zainteresowanych mieszkańców, w tym skarżącego w sprawie możliwości dostosowania rzędnej rowu odwadniającego biegnącego wzdłuż nasypu kolejowego w rejonie ul. Grabowiec i ul. Wierzbowej do przepustu P-8 pod torami kolejowymi.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Przebudowa węzła kolejowego "Czechowice-Dziedzice"

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Przebudowa węzła kolejowego "Czechowice-Dziedzice"" podaj