Reklama

Wiadomości

  • 21 maja 2022
  • wyświetleń: 4809

[FOTO] CEE: skoszono trawę na terenie zbiorników retencyjnych

W minionym tygodniu skoszono trawę na terenie zbiorników retencyjnych w Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach. Stało się tak już po raz trzeci w tym roku. Jak podkreśla CEE, takie działania są ważne dla miejscowego ekosystemu.

CEE: skoszono trawę na terenie zbiorników retencyjnych - 17.05.2022 · fot. CEE Czechowice-Dziedzice


- Część roślin i trawy jest pozostawiana tak, aby zwierzęta - w szczególności owady, ale nie tylko - mogła mieć pożytek z tego, co kwitnie i dostarcza np. nasion, jako pożywienia. Wreszcie, część traw i zarośli służy jako schronienie niektórym sympatycznym gatunkom naszych "braci mniejszych", a dodatkowo reguluje temperaturę wody w potoku, zacieniając ją i nie dopuszczając do przegrzania, dostarczając przy tym szeroką ofertę doskonałych miejsc lęgowych i służących żerowaniu - wylicza Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach.

- Nasz pracownik nie ustaje w staraniach, aby odpowiednie walory ekologiczne i krajobrazowe pozostały estetycznie odsłonięte i wyeksponowane dla celów obserwacyjnych i edukacyjnych. Dba również, aby niezachwiana pozostała równowaga pomiędzy koniecznością utrzymywania terenów zalewowych i retencyjnych - jak również przy tym i częściowo rekreacyjnych - w odpowiedniej gotowości i funkcjonalności oraz estetyce a koniecznością dbania o dobrostan dzikich mieszkańców doliny i przyjazne oraz zachęcające dla nich warunki do życia - dodaje czechowickie CEE.

Zbiorniki retencyjne na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach - 21.05.2022 · fot. CEE Czechowice-Dziedzice


Jak zauważa Centrum Edukacji Ekologicznej, "Dolina Potoku Czechowickiego nie jest terenem parkowym, lecz ekologicznym i przeznaczonym przede wszystkim przyrodzie, oferującym wybrane funkcje rekreacyjne lecz z zachowaniem należytej, czasem subtelnej i trudno może nieraz dostrzegalnej równowagi". - Gminna infrastruktura i oferta parkowa oraz rekreacyjna jest różnorodna i bardzo szeroka i korzystajmy z niej z rozmysłem, pamiętając o tym, że nie każdy teren służy wyłącznie człowiekowi, a na obszarach przyrodniczo cennych główny akcent musi być zwrócony w kierunku dobrostanu miejscowej flory i fauny. Korzystajmy z możliwości obserwacji i wspierania pielęgnacji rodzimych zasobów przyrodniczych ograniczając do minimum swoją ingerencję oraz sytuacje, w których człowiek może zaszkodzić chronionym gatunkom poprzez m.in. hałasowanie i płoszenie zwierząt oraz śmiecenie. Czyż radość tych kaczek ze zdjęcia z tego, że nie pływają wśród śmieci, nie jest warta naszego "wysiłku"...? - wylicza.

- Nie śmiećmy zatem i pamiętajmy, że na przykład przyuliczne kosze na śmieci (szczególnie te zlokalizowane na terenach ekologicznych i chronionych) są zagrożeniem dla zwierząt i natury, gdyż są źródłem niebezpiecznych przedmiotów roznoszonych przez wiatr i nieświadomie przysposabianych przez zwierzęta, poszukujące źródeł pożywienia oraz materiałów budulcowych np. do gniazd, co nierzadko kończy się dla nich tragicznie (np. odpady trafiają do układu pokarmowego zwierząt lub miejsc ich gniazdowania i żerowania, gdzie stanowią zagrożenie dla ich innych funkcji bytowych). Korzystajmy z nich zatem z rozmysłem - kosze uliczne nie służą do wyrzucania odpadów domowych, których nie powinno się tutaj przynosić i którymi należy gospodarować w miejscu ich wytworzenia tj. w warunkach domowych i z zachowaniem należytych zasad segregacji - apeluje Centrum.

- Jeśli zatem przyniosłeś butelkę - po opróżnieniu jej odnieś ją tam, skąd ją wziąłeś. Spałaszowałeś ulubionego hamburgera i popiłeś bogatym w cukier napojem na naszych ławkach i przy stołach na wzgórzu zamkowym? Mamy nadzieję, że smakowało, a jednak nie musisz zostawiać resztek tego jakże pożywnego zestawu na trawie, nawierzchni parkingu lub nawet w koszu - nie nabyłeś tego posiłku tutaj, dlaczego więc tutaj chcesz zostawić jego pozostałości? Twoje dziecko zjadło cukierka? Smacznego! Ale naucz je, że schowanie i odniesienie papierka do domu to nie tylko oznaka dobrego wychowania ale też przede wszystkim zachowanie kulturalne, ekologicznie i społecznie pożądane, a także jedyne w tej sytuacji właściwe i w pełni neutralne dla tutejszej natury. I nie kosztuje więcej "wysiłku", niż przyniesienie tutaj tegoż papierka wraz z zawartością. Pamiętaj - to, że wśród roślinności i zwierząt jest postawiony kosz na śmieci, nie oznacza, że musi on nie być pusty... Niech korzystają z niego ci, którzy być może nie mają właściwej świadomości ekologicznej - podsumowuje Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach.

mp / czecho.pl

źródło: www.cee.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.