Wiadomości

  • 19 lipca 2022
  • 20 lipca 2022
  • wyświetleń: 2606

Jest przetarg na koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych

Gmina Czechowice-Dziedzice ogłosiła przetarg na wykaszanie poboczy dróg gminnych i powiatowych. Umowa z wybranym wykonawcą będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2023 roku. Znamy szczegóły zamówienia - w tym informację o tym, ile razy i kiedy przeprowadzone będą koszenia.

Miasta ograniczają koszenie traw w pasie drogowym. Jak będzie u nas?
Jest przetarg na koszenie poboczy dróg w 2023 roku · fot. MZD Bielsko-Biała


Zamówienie obejmuje dwa zadania - wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych, wysepek rozdzielających jezdnię, a także skarpy dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Zakres prac obejmuje wykaszanie traw, chwastów, samosiejek na poboczach i rowach przydrożnych, wykaszanie interwencyjne, grabienie i wywóz skoszonej trawy (według zaleceń); zebranie i wywóz innych odpadów; zagospodarowanie odpadów oraz pozyskanej biomasy; poniesienie opłat za zagospodarowanie odpadów oraz pozyskanej biomasy.

W 2022 roku wykaszanie poboczy dróg gminnych i powiatowych uzależnione jest od wzrostu traw, jak również od środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań. Usługa realizowana będzie na każdorazowe pisemne zlecenie zamawiającego przesłane e-mailem w terminie nie krótszym niż 5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji każdego z etapów prac.

W 2023 roku zamawiający przewiduje trzykrotne wykaszanie poboczy dróg na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, a pierwsze koszenie przewidziane jest na przełom maja. Następne wykoszenia poboczy dróg gminnych uzależnione jest od wzrostu traw, jak również od środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań. Usługa także będzie realizowana na każdorazowe pisemne zlecenie Zamawiającego przesłane e-mailem w terminie nie krótszym niż 5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji każdego z etapów prac.

Zamówienie obejmuje także tryb interwencyjnego wykaszania. Zakres tych prac będzie obejmował drogi na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, które nie zostały ujęte w specyfikacji usługi, ujętej w dokumentacji przetargowej. Prace te obejmują wykaszanie poboczy, jak również przydrożnych rowów oraz rowy znajdujące się poza pasem drogowym, które odprowadzają wody odpadowe z dróg.

mp / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.