Wiadomości

  • 30 lipca 2022
  • 31 lipca 2022
  • wyświetleń: 7965

Przetarg na nowy ciąg pieszo-rowerowy. To część dużego projektu

Gmina ogłosiła przetarg na budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku pomiędzy ulicami Falistą i Bestwińską w Czechowicach-Dziedzicach. Powstanie także oświetlenie drogowe. Inwestycja zostanie przeprowadzona w ramach projektu "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice".

Obecna ścieżka pomiędzy ulicami Falistą a Bestwińską - 28.07.2022
Obecna ścieżka pomiędzy ulicami Falistą a Bestwińską - 28.07.2022 · fot. mp / czecho.pl


Dzięki przeprowadzonej inwestycji pomiędzy ulicami Falistą i Bestwińską powstanie nowy ciąg pieszo-rowerowy. Zostaną także zamontowane ławki parkowe, stojaki na rowery, stolik parkowy oraz kosze na śmieci. Planuje się także montaż dziewięciu słupów oświetleniowych.

W ramach zamówienia zostaną przeprowadzone roboty przygotowawcze, które będą obejmować wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych, inwentaryzację powykonawczą, mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć, mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, rozbiórkę istniejącego ogrodzenia z blachy falistej oraz bramy wjazdowej, a także załadunek gruzu wraz jego utylizacją.

Przeprowadzone zostaną również roboty ziemne, obejmujące wykonanie wykopów mechanicznie, transport ziemi, formowanie i zagęszczanie nasypów, utylizacja gruntu oraz przebudowy, w ramach których zostana przeprowadzone profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z zagęszczeniem, ułożenie geotkaniny drogowej , oczyszczenie warstw konstrukcyjnych, skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (miejsca postojowe + plac pod ławkę + ciąg pieszo-rowerowy).

Ciąg pieszo rowerowy będzie posiadał nawierzchnię z tłucznia (pobocze), warstwy ścieralnej z AC11S, a jezdnie manewrowe na parkingu i zatoki postojowe zostaną wykonane z nawierzchni z betonowej kostki brukowej szarej.

mp / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.