Wiadomości

  • 9 listopada 2022
  • wyświetleń: 1313

Posłanka interweniuje w sprawie rodzin osób niepełnosprawnych

Do minister Rodziny i Polityki Społecznej trafiła interpelacja posłanki PO Mirosławy Nykiel w sprawie finansowania pobytu osób niepełnosprawnych w domach opieki społecznej. O interwencję w tej sprawie do parlamentarzystki zwrócili się przedstawiciele rodziców osób niepełnosprawnych z Czechowic-Dziedzic.

wózek, niepełnosprawność,
Posłanka interweniuje w sprawie rodzin osób niepełnosprawnych - zdj. ilustracyjne


- Codzienne życie rodziców osób niepełnosprawnych oznacza całkowite poświęcenie dla zapewnienia opieki swoim podopiecznym, rezygnując z pracy zarobkowej i życia prywatnego. Z różnych powodów, takich jak choroba czy starość, często przychodzi taki czas, gdy zmuszeni są oni oddać swoje dzieci do domu pomocy społecznej, aby można było kontynuować zapewnianie im potrzebnej opieki. Ustawa o pomocy społecznej stanowi, że finansowanie pobytu osoby niepełnosprawnej w DPS w pierwszej kolejności spoczywa na chorym, następnie na jego rodzinie, a na końcu na gminie - zauważyła w swojej interpelacji posłanka Mirosława Nykiel.

Parlamentarzystka dodała, że "osoba chora może być obciążona opłatami w wysokości do 70% dochodów, zaś rodzinie niepełnosprawnego pobiera się opłatę pozostawiając rodzinie środki w wysokości nie mniejszej od trzykrotności kryterium dochodowego". - Kryterium dochodowe dla rodzin wynosi od stycznia 2022 roku 660 złotych netto na osobę. Trzykrotność tego kryterium - 1980 zł, jest kwotą zdecydowanie poniżej płacy minimalnej - zauważyła członkini Platformy Obywatelskiej.

- W związku z rosnącymi cenami energii, węgla a także drożyzną, za takie środki z miesiąca na miesiąc coraz trudniej jest się utrzymać. Nie należy zapominać, że opłata za pobyt w domu pomocy społecznej nie pokrywa zakupu nierefundowanych leków czy odzieży. Ten koszt również spoczywa na rodzinie. Władze państwowe nie mogą dopuścić do tego, aby osoby, które poświęciły całe swoje życie na opiekę nad drugim człowiekiem, zrzekając się kariery zawodowej i wielu innych aspektów życia, które uznajemy za normalne, były w przypadku choroby lub osiągnięcia wieku emerytalnego pozbawiane środków do godnego życia - podkreśliła posłanka.

Dlatego w związku z powyższym zwróciła się do minister Rodziny i Polityki Społecznej z zapytaniem o to, czy w ministerstwie prowadzone są prace nad przepisami mającymi pomóc rodzinom osób niepełnosprawnych, aby zmniejszyć obciążenie finansowe za pobyt osoby niepełnosprawnej w domu pomocy społecznej spoczywające na rodzinie.

Parlamentarzystka poprosiła również o informacje o tym, na jakiej podstawie ustalono kryteria dochodowe oraz dlaczego ustalono, że miesięczną kwotą wystarczającą dla osoby w rodzinie jest 1980 zł, skoro "jest to kwota zdecydowanie poniżej płacy minimalnej, a koszty życia w Polsce rosną z miesiąca na miesiąc". Nykiel zapytała również, czy planowana jest waloryzacja kryterium dochodowego i jeżeli tak, to kiedy nastąpi, i jaki będzie wskaźnik waloryzacji.

Do sprawy będziemy wracać.

mp / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.