Wiadomości

  • 27 czerwca 2023
  • 2 lipca 2023
  • wyświetleń: 4902

Powstaną nowe miejsca w Żłobku Miejskim!

Dzięki dofinansowaniu z programu MALUCH+ 2022-2029 planowane jest utworzenie 40 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat z terenu naszej gminy! Nowe miejsca powstaną w ramach istniejącego Żłobka Miejskiego, jednak nie w jego obecnej lokalizacji, ale na pierwszym piętrze budynku przy ul. Mickiewicza 19 (w dawnym żłobku). Jak poinformował burmistrz Marian Błachut podczas sesji Rady Miejskiej, jeszcze tego lata ma zostać ogłoszony przetarg.

Żłobek miejski
Żłobek miejski · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Na ten cel Gmina Czechowice-Dziedzice otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 mln 628 tys. 20,04 zł, a całkowita wartość zadania to 1 mln 764 tys. 410,40 zł.

Program finansowany jest z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, a także środków budżetu państwa.

Nowe miejsca powstaną w ramach istniejącego Żłobka Miejskiego na pierwszym piętrze budynku przy ul. Mickiewicza 19. Przewidziane jest utworzenie dwóch grup dzieci.

Inwestycja obejmie m.in. adaptację części pomieszczeń na parterze i piętrze budynku, budowę i montaż windy osobowej w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, częściową renowację elewacji oraz tarasów na piętrze, budowę placu zabaw wraz z zakupem wyposażenia oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu, obsadzeniem zielenią i pielęgnacją istniejącej zieleni wokół placu zabaw.

Uruchomienie nowych miejsc w Żłobku Miejskim planowane jest 1 września 2024 roku.

Inwestycja prowadzona będzie w formule "zaprojektuj i wybuduj" opartej na będącym w trakcie opracowania programie funkcjonalno-użytkowym. Prace budowlane realizowane będą w obiekcie, w którym funkcjonuje Dzienny Dom Senior+, co dodatkowo wiąże się z zaplanowaniem i przeprowadzeniem prac w sposób gwarantujący ciągłe funkcjonowanie przedmiotowego obiektu.

Przypomnijmy, że od 2019 roku Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach funkcjonuje w nowej siedzibie przy ulicy Targowej w Czechowicach-Dziedzicach. Ówczesna inwestycja, polegająca na adaptacji skrzydła budynku szkolnego, pozwoliła na zwiększenie ilości miejsc w czechowickim żłobku z 35 do 72 miejsc. Planowane utworzenie kolejnych około 40 miejsc, w lokalizacji przy ulicy Mickiewicza, znacznie poprawi dostępność miejsc w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach.

ar / czecho.pl

źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.