Wiadomości

  • 30 czerwca 2023
  • 1 lipca 2023
  • wyświetleń: 1951

Radny chce, by komisje Rady Miejskiej były nagrywane

Radny Mariusz Sekta skierował do Przewodniczącego Rady Miejskiej wniosek w sprawie rejestrowania obrad Komisji Rewizyjnej i innych komisji stałych Rady.

Rada Miejska, sesja, RM, ilustracyjne
Rada Miejska · fot. UM Czechowice-Dziedzice


"W związku z wydarzeniami mającymi miejsce w trakcie posiedzenia komisji rewizyjnej 9 maja, wnioskuję o wprowadzenie drogą zmiany Statutu Gminy Czechowice-Dziedzice obowiązku rejestracji obrad komisji rewizyjnej. Proponuję równocześnie rozszerzenie tego obowiązku na pracę pozostałych komisji stałych rady" - czytamy we wniosku.

W uzasadnieniu radny Mariusz Sekta pisze:

"Każda władza, również samorządowa jest narażona na degenerację polegającą na jej nadużywaniu i kryminalizacji. Najważniejszym, uznanym sposobem zapobiegania temu procesowi w systemach demokratycznego wyłaniania struktur uchwałodawczo - kontrolnych władzy jest zapewnienie jak największej jawności jej sprawowania. Rejestrowanie obrad oznacza poprawę jawności, umożliwiając docieranie zainteresowanym do informacji źródłowych, w mniejszym stopniu przetworzonych niż protokół. W trakcie obrad komisji nieustannie jestem świadkiem próśb o wyłączenie różnych wątków z protokołowania i w większości wypadków wcale nie chodzi o przestrzeganie RODO. Interpretuję to jako poważne nadużycia proceduralne, uderzające w prawo do dostępu do informacji publicznej".

Do wniosku radny dołączył oświadczenie o następującej treści:

"Oświadczam, że w trakcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w dniu 9 maja wnioskowałem o przedstawienie dokumentów i wyjaśnień dotyczących m.in. rozliczenia wyjazdu studyjnego, edukacyjno-szkoleniowego o profilu badawczo-krajoznawczym w dniach 1-14 lipca 2022 do Norwegii dla dziewięciu pracowników Urzędu Miejskiego, jednej osoby nie będącej pracownikiem oraz dwóch kierowców. Wniosek został przyjęty, ale nie zrealizowany w trakcie posiedzenia komisji. Następnie przewodniczący komisji zakończył posiedzenie.

Wnioskowane dokumenty i częściowe wyjaśnienia w sprawie przedmiotowego wyjazdu otrzymałem później, ale nie zostały one włączone do protokołu z posiedzenia komisji. W sprawie niezgodnego z procedurami wyłączenia mojego wniosku z obrad komisji odbyłem w dniach 11, 15 i 17 maja rozmowy telefoniczne z panem przewodniczącym, który zarzucił mi nadmierną dociekliwość, niepoważne zachowanie i oświadczył, że prowadzone przeze mnie czynności kontrolne na podstawie wniosku złożonego i przyjętego do procedowania w trakcie posiedzenia komisji w dniu 9 maja nie są czynnościami kontrolnymi komisji rewizyjnej, tylko, jak się wyraził, moją prywatną kontrolą. Równocześnie zasugerował, że pewnie planuję wystartować w nadchodzących wyborach samorządowych na urząd burmistrza miasta.

Oświadczam, że nie wyrażam zgody na tego typu zachowania w przyszłości i jeśliby do nich ponownie doszło - odmówię podpisania protokołu z posiedzenia komisji rewizyjnej".


Warto dodać, że podczas sesji Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach we wtorek, 27 czerwca radni zdecydowali o nieprzekazywaniu powyższej petycji do Komisji Skarg Wniosków i Petycji RM - przeciw było 9 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. nieobecnych było 7 radnych (w tym Mariusz Sekta), a 3 nie oddało głosu.

ar / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.