Wiadomości

  • 3 listopada 2023
  • 5 listopada 2023
  • wyświetleń: 12398

Będzie łatwiejszy dojazd do Kaniowa z "kopalni". Powstanie nowy most i droga powiatowa

Przejazd pomiędzy północną częścią Czechowic-Dziedzic a Kaniowem będzie łatwiejszy. Stanie się tak dzięki nowej przeprawie przez Białkę oraz nowej drodze powiatowej. Powiat bielski właśnie ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.

Nieprzejezdna droga techniczna przy PG Silesia
Nowy most powstanie w miejscu obecnej przeprawy z płyt betonowych, która w przeszłości była zalewana przy wezbraniu rzeki Białki · fot. czecho.pl


Powiat bielski ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą "Budowa drogi powiatowej w miejscowości Kaniów łączącej drogę powiatową ul. Nad Białką z drogą powiatową ul. Batalionów Chłopskich". Chodzi o pierwszy etap inwestycji, czyli budowę mostu na rzece Białka wraz z dojazdami.

Dzięki dokumentacji przetargowej wiemy więcej na temat tej planowanej przez powiat bielski inwestycji. Nowy most ma powstać w miejscu obecnego przejazdu przez Białkę, który wykonany jest z płyt betonowych. Często jest on zalewany przez wezbrane wody rzeki. Przeprawa znajduje się na drodze pomiędzy ulicami Nad Białką oraz Czechowicką / Stefana Kózki w Kaniowie.

W ramach projektu mają powstać co najmniej dwie koncepcje przebudowy mostu, które zostaną uzgodnione z powiatem bielskim przed przystąpieniem do właściwych prac projektowych. Powinny one uwzględniać i wskazywać szacowane koszty realizacji poszczególnych wariantów oraz stan prawny nieruchomości i w miarę możliwości zapewnić nieingerencję w nieruchomości prywatne.

Ponadto opracowany zostanie projekt tymczasowej przeprawy na czas wykonania budowy mostu w celu utrzymania ciągłości ruchu pojazdów z wykorzystaniem / przełożeniem elementów istniejącej przeprawy z płyt betonowych oraz przepustów rurowych z uwzględnieniem ruchu ciężkiego.

Podano również minimalne parametry, jakie powinna posiadać droga na obiekcie: jezdnię o szerokości 6m (dwa pasy ruchu po 3m każdy), opaski zewnętrzne szerokości 0,5m każda, ciąg pieszo-rowerowy oddzielony do jezdni barierą drogową, a od krawędzi obiektu balustradą - od strony wody górnej, a także zabezpieczenie krawędzi obiektu barieroporeczą - od strony wody dolnej.

Ponadto zamówienie powinno zawierać projekt budowy drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Nad Białką do skrzyżowania z drogą technologiczną ul. Czechowicką w Kaniowie, która będzie mieć około 430 metrów długości, wraz ze skrzyżowaniem.

Droga ma posiadać klasę zbiorczą Z 1x2, jezdnię o szerokości 6m (dwa pasy ruchu po 3m każdy), jednostronny chodnik od skrzyżowania z drogą powiatową ul.Nad Białką do mostu, obustronne pobocze utwardzone bitumiczne od mostu do skrzyżowania z drogą technologiczną ul. Czechowicką, a także oświetlenie i odwodnienie.

Zamówienie, czyli opracowanie dokumentacji projektowej, powinno zostać zrealizowane do 12 miesięcy od zawarcia umowy pomiędzy powiatem bielskim a wykonawcą zadania wyłonionym w przetargu. Termin składania ofert mija 14 listopada o godzinie 11.00.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.