Wiadomości

 • 30 września 2017
 • wyświetleń: 2190

[ZDJĘCIA] Sesja Rady Powiatu: rozmawiano o bezpieczeństwie

28 września odbyła się XLIV sesja Rady Powiatu w Bielsku-Białej poświęcona m.in. sprawom bezpieczeństwa w powiecie bielskim.

Sesja Rady Powiatu o bezpieczeństwie publicznym - 28.09.2017 · fot. Jarosław Jesionka / Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej


Sesję otworzył i jej prawomocność stwierdził przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski. Starosta bielski Andrzej Płonka przekazał radnym informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Bielski.

Aleksander Radkowski naczelnik Wydziału Zarządzania w Starostwie Powiatowym omówił przyczyny zagrożeń przeciwpowodziowych w naszym powiecie oraz omówił funkcjonujące w powiecie zabezpieczenia przeciwpowodziowe i ostatnie lokalne podtopienia w Hecznarowicach, Dankowicach i na rzece Iłownica w Czechowicach - Dziedzicach.

Część sesji poświęconą problemom związanym z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym na terenie powiatu bielskiego rozpoczął przewodniczący Henryk Herzyk przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu.. Głos zabrał także Krzysztof Gałuszka I zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku - Białej, który przekazał pełne informacje bezpieczeństwie w powiecie bielskim, statystykę dotyczącą wykroczeń i przestępstw oraz interwencji i zdarzeń w ruchu drogowym, odnotowywanych w poszczególnych gminach.

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
 • przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2017 r.;
 • przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego za I półrocze 2017 r.;
 • pozbawienia ul. Szkolnej w Bujakowie kategorii drogi powiatowej;
 • przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji;
 • udzielenia pomocy finansowej gminie Studzienice, woj. Pomorskie na usuwanie skutków nawałnicy z 11/12 sierpnia 2017 roku;
 • rocznego programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018;
 • zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Rady Powiatu w Bielsku-Białej Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. z późn. zm.;
 • zmiany Uchwały Nr V/34/219/16 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późn. zm.
 • zmiany statutu Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej
 • zmiany statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej

Alina Macher

źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.