Wiadomości

  • 26 listopada 2020
  • 28 listopada 2020
  • wyświetleń: 9137

Starostwo Powiatowe planuje przebudowę ulicy Legionów

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej planuje przebudowę ulicy Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od Ronda AK i NSZ do ulicy Lipowskiej. Właśnie ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania.

legionów
Starostwo Powiatowe planuje przebudowę ulicy Legionów · fot. czecho.pl


Ulica Legionów na całym swoim odcinku, czyli od granicy Czechowic-Dziedzic z Bielskiem-Białą do granicy z Goczałkowicami jest drogą powiatową o numerze 4116S, dlatego to właśnie Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej rozpisało przetarg. Jego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej 4116S na odcinku o długości ok. 2,7 km - od ronda AK i NSZ (to rondo przy "Starej Gminie") do ulicy Lipowskiej.

W szczegółowym zakresie opracowania i wymaganiach technicznych możemy przeczytać, że ulica będzie drogą klasy G, przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni (będzie to jezdnia dwupasowa o szerokości minimum 6,0 m), na odcinku o długości około 2,7 km. Przebudowane zostaną również chodniki, zatoki autobusowe, kanalizacja deszczowa, przepusty, wjazdy do posesji oraz skrzyżowań z drogami bocznymi oraz kolidujące urządzenia obce, znajdujące się w strefie oddziaływania inwestycji. Według planów na omawianym odcinku ulicy Legionów ma powstać ścieżka rowerowa. Odbędzie się również inwentaryzacja drzew kolidujących z planowaną inwestycją i uzyskanie decyzji na usunięcie tych roślin.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej planuje również przebudowę ulicy Legionów na odcinku od ulicy Lipowskiej do granicy Czechowic-Dziedzic z Bielskiem-Białą. W czerwcu tego roku wszczęte zostało między innymi postępowanie administracyjne o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania inwestycyjnego. Ponadto w lipcu burmistrz Czechowic-Dziedzic, Marian Błachut, wydał obwieszczenie o decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania na realizację tego przedsięwzięcia. Stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice, BIP Powiatu Bielskiego

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.