Wiadomości

  • 26 listopada 2021
  • wyświetleń: 1157

Inwestycja wodociągowa na ul. Zajęczej i Zbijowskiej zakończona

Jak poinformowało czechowickie Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej, zakończyła się inwestycja polegająca na przebudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Zajęczej w Ligocie oraz budowie pompowni strefowej podnoszącej ciśnienie wody przy ul. Zbijowskiej.

kanalizacja, rury, ścieki
Inwestycja wodociągowa na ul. Zajęczej i Zbijowskiej zakończona · fot. sxc.hu


- W ramach inwestycji prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., została przebudowana stalowa sieć wodociągowa wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Zajęczej w Ligocie od ul. Zawodzie i ul. Zajęczej w Czechowicach-Dziedzicach oraz wybudowana pompownia strefowa zasilająca system wodociągowy komory pomiarowej "Mazańcowicka’" w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Zbijowskiej - informuje PIM Czechowice-Dziedzice. Zadanie było realizowane od maja 2020 roku do czerwca 2021 roku.

- W wyniku realizacji przedsięwzięcia został osiągnięty efekt ekologiczny polegający na wzroście liczby osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę oraz dostawie wody do picia o jakości zgodnej z obowiązującym rozporządzeniem ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - dodaje Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej. Ponadto wybudowano 973 mb sieci wodociągowej, 17 sztuk przyłączy/przepięć oraz jedną pompownię strefową.

Jak zauważa spółka, zrealizowana inwestycja przyczyniła się do zapewnienia mieszkańcom wody przeznaczonej do spożycia o właściwym ciśnieniu oraz do wyeliminowania awarii na sieci wodociągowej i przyłączach wody w tym rejonie. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 526 100,00 zł netto. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 359 707,25 zł.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.