Wiadomości

  • 15 marca 2022
  • wyświetleń: 3373

PWiK o budowie kanalizacji i modernizacji wodociągów

Od kilku lat na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice prowadzony jest etapami wielki projekt budowy systemu kanalizacji sanitarnej. Inwestycji w sieć kolektorów w wielu miejscach towarzyszy modernizacja istniejących sieci wodociągowych. Realizacja obu zadań jednocześnie jest bardzo trudna, a czasami wręcz niemożliwa, bo znajdujące się w złym stanie technicznym stare odcinki wodociągów są niezwykle podatne na uszkodzenia.

kanalizacja
PWiK o budowie kanalizacji i modernizacji wodociągów · fot. UM Bielsko-Biała


Budowa nowego wodociągu w sąsiedztwie starej, ale stale dostarczającej mieszkańcom wodę sieci, a następnie budowa w tym samym terenie kolektorów sanitarnych to proces bardzo skomplikowany i trudny technicznie. Osobom postronnym, obserwującym kilkukrotne, powtórne "kopanie w tym samym miejscu", a dodatkowo jeszcze w dużych odstępach czasowych, może się on jawić jako źle zaplanowany i prowadzony w sposób chaotyczny. Nic bardziej mylnego.

Modernizacja, czyli de facto budowa nowej sieci wodociągowej musi zapewniać ciągłość dostaw wody do mieszkańców, co przekłada się na utrzymywanie pracy istniejącej sieci wodociągowej do momentu zakończenia wszelkich prac związanych z budową nowej infrastruktury, zarówno wodociągowej jak i kanalizacji sanitarnej. Budowana infrastruktura musi być bezpieczna i zapewniać odpowiednie parametry jakości wody, której przeznaczeniem jest m. in. spożycie przez ludzi.

- Budowa sieci wodociągowej jest wieloetapowa i składa się na nią m. in.: etap projektowy, etap wykonania sieci głównej, montaż armatury wodociągowej (zasuw, hydrantów itd.), etap prób i badań w tym badania szczelności i wykonania płukania i dezynfekcji sieci oraz otrzymania potwierdzenia, że wodociąg spełnia normy jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, etap uruchomienia do eksploatacji, etap przełączenia odbiorców do nowej sieci wodociągowej, etap odbiorów częściowych i końcowych oraz wyłączenia z eksploatacji starej sieci wodociągowej oraz etap odtworzenia nawierzchni po robotach. Ten wieloetapowy proces powoduje konieczność prowadzenia wielu prac wielokrotnie w tym samym obszarze - wyjaśnia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach.

- Z punktu widzenia mieszkańców może się wydawać, że wykonawca wielokrotnie wykonuje prace w tym samym miejscu, że ponownie odkopuje "gotowe już" wodociągi. Często pada pytanie - "dlaczego nie zrobią tego za jednym zamachem?". Tymczasem jest to konieczne w związku z procesem technologicznym budowania nowej sieci wodociągowej w terenie, w którym znajduje się stale działająca stara, bardzo awaryjna i podatna na uszkodzenia sieć. Dopiero po zakończeniu prac przy sieci wodociągowej i przełączeniu mieszkańców na nową sieć (odporną na wstrząsy i naprężenia gruntu związane z pracami ziemnymi) można wyłączyć z eksploatacji starą sieć wodociągową i kontynuować dalsze prace związane z budową kanalizacji, bądź odtworzeniem nawierzchni - dodaje PWiK.

W 2021 roku długość sieci eksploatowanej przez PWiK wynosiła 146 km, więc w ramach modernizacji sieci wodociągowej w ramach dofinansowania z Funduszu Spójności wymienionych zostanie prawie 20 procent sieci. Bezpośrednio przyczyni się to do znacznego ograniczenia strat wody.

ab / czecho.pl

źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.