Wiadomości

  • 6 lipca 2022
  • 10 lipca 2022
  • wyświetleń: 6424

Rusza program Przydomowa oczyszczalnia. Można uzyskać 8 tys. zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na realizację zadań polegających na zakupie i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie więcej niż 7,5 m3/d w ramach pilotażu Przydomowa oczyszczalnia.

Można będzie uzyskać dotację do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 8 tys. zł.

O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne - właściciele/ współwłaściciele nieruchomości, w tym także właściciele/współwłaściciele budynków mieszkalnych na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonych na terenie województwa śląskiego.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu http://www.wfosigw.katowice.pl w zakładce: Dofinansowanie zadań / Ochrona Wód / PROGRAM PILOTAŻOWY Przydomowa oczyszczalnia. Wnioski można składać (pocztą, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście do siedziby funduszu) do 31 grudnia 2022 r. lub do dnia wcześniejszego zakończenia/wstrzymania naboru.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej funduszu: https://www.wfosigw.katowice.pl/program-pilotazowy-przydomowa-oczyszczalnia.html

ar / czecho.pl

źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, WFOŚiGW w Katowicach

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.